NMS søker nye regionansatte i Øst, Trøndelag og Møre

Det Norske Misjonsselskap (NMS) er en av Norges største misjonsorganisasjoner, og vi har et nært samarbeid med Den norske kirke. Som vår nye regionansatt blir du med i et verdensvidt fellesskap av mennesker som vil gi enda flere et verdig liv og et varig håp ved å dele tro, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

NMS avdeling Frivillighet søker omgjengelige person som kan samarbeide godt med både ansatte og frivillige i arbeidet med å engasjere, rekruttere og følge opp mennesker som på ulike måter vil realisere sitt misjonsengasjement gjennom NMS. I hver region samarbeides det lokalt med ansatte og frivillige fra NMSU, NMS Gjenbruk og de ulike leirstedene i NMSE.

Stillingene hører til i avdelingen Frivillighet med 23 andre ansatte som i tillegg til regionarbeid også jobber med menighetsutvikling og internasjonal utveksling av ungdom, volontører og studenter.

100% FAST STILLING SOM REGIONKOORDINATOR I ØST

Vil du koordinere NMS sitt misjonsarbeid i region Øst i samarbeid med flere engasjerte ansatte og frivillige? Da kan denne jobben være noe for deg!

Lilleborg kirke blir tatt i bruk av NMS fra årsskifte, og der blir NMS Gjenbruk og kontor for ansatte og frivillige i NMS Øst samlokalisert.

NMS Region Øst omfatter Oslo, Hamar, Tunsberg og Borg bispedømmer. Regionen har 3, 3 stillingshjemler, 175 misjonsavtaler med Dnk, 17 områdeutvalg og 225 misjonsforeninger/småfellesskap.

100% VIKAR SOM REGIONKOORDINATOR I TRØNDELAG (01.01.22 – 31.12.22)

Vil du koordinere NMS sitt misjonsarbeid i region Trøndelag i samarbeid med flere engasjerte ansatte og frivillige? Da kan denne jobben være noe for deg!

NMS Region Trøndelag har 75 misjonsforeninger/småfelleskap, 9 områdeutvalg og 67 menighetsavtaler med Dnk og i 2023 skal NMS Sommerfest & Generalforsamling arrangeres i Stjørdal. NMS kontoret i region Trøndelag ligger i Trondheim.

Hovedarbeidsoppgaver til regionkoordinator:

 • Koordinere NMS sitt arbeid i regionen i samarbeid med NMSU, NMS Gjenbruk og leirstedene i NMSE
 • Ansvarlig for organisering og drift av NMS kontoret i regionen
 • Behandle forespørsler til og fra regionen (førstelinjetjeneste)
 • Samarbeide med områdeutvalgene
 • Være medlem av regionstyret og legge til rette for regionstyrets møter
 • Rekruttere, kurse og følge opp frivillige med engasjement for misjon
 • Ansvarlig redaktør av Regionblad, publisering på Web og sosiale media
 • Forkynnelse og formidling av misjonsinformasjon

 

50% FAST STILLING SOM MISJONSKONSULENT PÅ MØRE

Vil du i være med å legge til rette for å vitalisere frivillighetsarbeidet i regionen?

 • Skape nye arenaer for frivillige med engasjement for misjon
 • Rekruttere, kurse og følge opp frivillige og frivillighetsteam
 • Tilrettelegge for småfellesskap/foreninger/connect-grupper
 • Forkynnelse og formidling av misjonsinformasjon

50% FAST STILLING SOM MISJONSKONSULENT I REGION TRØNDELAG

Stillingene i Trøndelag kan sees i sammenheng.

Vil du i samarbeid med frivillige være med å legge til rette for å vitalisere misjonsavtalene som NMS har med Dnk i regionen?

 • Forkynnelse og formidling av misjonsinformasjon
 • Ansvar for administrasjon, oppfølging og fornyelse av misjonsavtalene som hører til i regionen.
 • Utruste og kurse frivillige til å følge opp menigheter med misjonsavtaler i regi av NMS.
 • Nettverksbygging med ansatte og frivillige i Dnk

I de overnevnte stillingene søker vi deg som har:

 • Relevant utdanning og erfaring for å lede og dyktiggjøre frivillige
 • Misjonsengasjement og god formidlingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • God kjennskap til kirke og organisasjonsliv
 • Erfaring med administrative oppgaver og ulike dataverktøy

Oppstart snarest mulig. Noe reising i regionen må påregnes.
Søker må disponere bil. Søkere må identifisere seg med NMS sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges. Lønn etter NMS sitt regulativ.

For mer informasjon kan du kontakte leder i avdeling Frivillighet, Silje Sjøtveit, på e-post siljes@nms.no eller mob 97541299

Søknad med CV, vitnemål og attester (returneres ikke) sendes på e-post til sivn@nms.no, eller per vanlig post til:
Det Norske Misjonsselskap v/ HR & Service
Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.

NB: Vi ber deg sende dokumenter som inneholder personnummer pr post, eller i sladdet versjon.

Søknadsfrist: 29. oktober 2021

Arbeidsgiver NMS
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted
Publisert 2021-10-05
Søknadsfrist 2021-10-29
Stillingstype Flere stillinger
Antall stillinger 4
Sektor Privat
Søk på stillingen
NMS

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger