Organist i 50% fast stilling i Skien kirkelige fellesråd

Skien kirkelige fellesråd har ledig 50 % fast organiststilling med hovedarbeidssted i Gimsøy og Nenset menighet og tjeneste i Skiens syv sokn. Stillingen er ledig 1. januar 2022.

Om Skien kirkelige fellesråd

Skien kirkelige fellesråd dekker Skien kommunes syv sokn og kommunens 55 000 innbyggere. I Skien kommune ligger Skien menighetene Skien, Gjerpen, Borgestad, Skotfoss og Gulset, Kilebygda og Solum, Melum, og Gimsøy og Nenset.

Om menigheten

Gimsøy og Nenset sokn ligger på vestsiden av Skienselva, og er i sentrum av Grenland. Det er to kirker i soknet Nenset kirke og Gimsøy kirke. Klyve menighetshus huser barne- og ungdomsarbeid, koraktivitet, Åpen barnehage og Klyve nærmiljøsenter. Det bor ca. 13500 mennesker i Gimsøy og Nenset sokn.

Vekting av arbeidsoppgaver ut fra stillingsprosent:

 • Ukentlig tjeneste ved gravferder utgjør 20% av stillingen.
 • Kirkelige handlinger i helg i fellesrådets ulike sokn utgjør 10% av stillingen.
 • 20% av stillingen skal benyttes til menighetsarbeid i Gimsøy- og Nenset menighet.

 

Hovedoppgaver

 • Spilling ved gravferder.
 • Kirkelige handlinger i helg.
 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger sammen med stab og frivillige
 • Bidra til å utvikle gudstjenesten, og styrke kirkemusikalsk sang- og musikkaktivitet ut fra menighetens strategiplaner og satsingsområder i et menighetsbyggende perspektiv.
 • Gimsøy og Nenset menighet satser på barn og ungdom. Det er derfor ønskelig at kirkemusikeren spesielt skal ha sin tjeneste rettet inn mot barne- og ungdomsarbeid.
 • Understøtte og bistå trosopplæring i menigheten.
 • Legge til rette for at ulike musikalske uttrykk får sin plass i menighetens arbeid.

 

Vi søker etter en person som:

 • Har relevant kirkemusikalsk utdanning. Annen relevant musikkutdanning blir også vurdert.
 • Deltar aktivt i menighetslivet og kan se sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv.
 • En kirkemusiker som har evner til å organisere menighetsmusikken, kan lede band, har gode ferdigheter på piano, og har et variert uttrykk som kan tjenestegjøre i soknets kirker og menighetshus.
 • Vil fremme kvalitet, bredde, mangfold og variasjon i kirkemusikalske uttrykksformer.
 • Har evne og vilje til å samarbeide i team.
 • Er glad i arbeid med barn- og unge.

 

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår som følger gjeldende tariffavtaler og regelverk for kirken.
 • Et rikt og godt kollegafellesskap med mye kompetanse.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag.
 • Gode pensjonsordninger med medlemskap i Skien kommunale pensjonskasse

 

Krav:

 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
 • Er medlem i Den norske kirke.
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig.

 

Ytterliggere informasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis ved henvendelse til

Alexander Hoffsbakken Egeland, konsulent Skien kirkelige fellesråd: tlf. 97761786, mail: alexander.egeland@skien.kommune.no

Trond Inge Tappel, Sokneprest Gimsøy og Nenset menighet: tlf. 92230897, mail. trondinge.tapppel@skien.kommune.no

 

Søknad med CV, kopi av attester og vitnemål sendes:

Skien kirkelige fellesråd, Schweigaardsgate 11, 3701 Skien,

eller per e-post til kirkevergen@skien.kommune.no

 

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Arbeidsgiver Skien kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Publisert 2021-10-08
Søknadsfrist 2021-10-31
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Skien kirkelige fellesråd

Skien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger