Ungdomsdiakon, 50% stilling i Skien kirkelige fellesråd

Diakonalt arbeid blant unge i Skien.

Skien kirkelige fellesråd søker ungdomsdiakon i 50% stilling til nyetablering av et ungdomsdiakonalt tilbud i Skien kommune. Den norske kirkes ungdomsdiakonale arbeid i Skien skal nå ut til unge som et annerledes samtale og gruppetilbud. Et tilbud som gir ungdom rom til å snakke om deres utfordringer uavhengig av tematikk eller tilhørighet. Et tilbud som vil legge til rette for aktiviteter som de unge har behov for. Skien kirkelige fellesråd har en tydelig ambisjon om at kirkens tilbud skal vokse og bli et tilbud som er et godt supplement til nåværende tjenestetilbud i Skien kommune. Den norske kirkes diakonale arbeid er et sosialt arbeid som skal være tilstede i nærmiljøet der det er behov. Tilbudet er et finansielt samarbeid mellom Skien kommune og Den norske kirke.

 

Vi søker deg

Dette er drømmejobben for deg hvis du brenner for ungdom og ønsker å gjøre en forskjell i ungdommers liv i Skien.  Vi søker etter deg som er en trygg samtalepartner, god fagperson og som ønsker å være en rollemodell for ungdom. Vi søker deg som har en egendrivkraft, er initiativrik, målrettet, har gode samarbeidsevner, og som vil være med å utvikle og bygge opp et nytt tilbud til ungdom. Du vil trives i jobben hvis du ønsker stor grad av frihet, muligheter til å gjøre en forskjell, og har forventninger om utvikling og vekst.

 

Målgruppe

Målgruppen for tilbudet er ungdom fra 13-20 år med sårbarhetsfaktorer, og som er i behov av samtaler eller gruppetilbud.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og enkeltsamtaler med ungdom
 • Utvikle og lede gruppetilbud
 • Samarbeid med øvrig støtteapparat og tjenestetilbydere til ungdom
 • Rekruttere, veilede og følge opp frivillige
 • Utvikle en felles ungdomsdiakonal plan og veilede ungdomsledere i menighetene i Den norske kirke i Skien.

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Grunnutdannelse bachelor i helse- eller sosialfag
 • Kompetanse og erfaring med psykisk helsearbeid
 • Gode kontaktskapende evner og du må trives sammen med ungdom
 • God kjennskap til Den norske kirke
 • Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner og en fleksibel holdning.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vektlagt

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke
 • Utdanning i henhold til tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke. Tilsetting som diakon forutsetter vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. §5 i tjenesteordning for diakon. Annen relevant utdanning vil bli vurdert, da med tilsetting som diakonimedarbeider.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

 

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.
 • En fleksibel og meningsfull arbeidshverdag
 • Godt faglig fellesskap med dyktige kollegaer
 • Stilling hos en trygg arbeidsgiver med vilje til utvikling og nytenkning.

 

Skien og Grenland:

Skien - den gode møteplass, ligger i hjertet av Telemark og har rike muligheter for kultur-, fritids- og friluftsliv. Skien kommune har ca. 54.000 innbyggere og er største by i gamle Telemark fylke. Skien og Porsgrunn mottok i 2021 pris for Norges mest attraktive byer, og er ikke bare en god møteplass men et godt sted å bo! 

 

Nærmere opplysninger om stillingen gis av:

Alexander H. Egeland, Skien kirkelige fellesråd, tlf. 97761786/35581177, mail: alexander.egeland@skien.kommune.no

Jorunn Fliid, kirkeverge Skien kirkelige fellesråd, tlf. 35 58 11 76, mail: jorunn.fliid@skien.kommune.no

 

Søknad vedlagt CV, kopi av vitnemål og attester sendes på epost til  kirkevergen@skien.kommune.no eller i post til Skien kirkelige fellesråd, Schweigaardsgate 11, 3701 Skien.

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Arbeidsgiver Skien kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Publisert 2021-10-08
Søknadsfrist 2021-10-31
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Skien kirkelige fellesråd

Skien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger