Ungdomspastor/ungdomsarbeider i 50% fast stilling

Gulset og Skotfoss ligger vest i Skien med en befolkning på 8-9000, hvorav ca. 6000 er medlemmer i Den norske kirke.

Menighetsrådet har fokus på «Kjærlighet i praksis», og menigheten er preget av et levende gudstjenestefellesskap hvor vi søker å nå alle generasjoner. Menigheten har alltid vært preget av bønn og lovsang, og har mange frivillige medarbeidere.  Det er et aktivt menighetsliv med bl. a. ulike kor, husgrupper, og et bredt barne- og ungdomsarbeid. Her er også en KRIK-gruppe som vi samarbeider med.

Som ansatt vil du være en del av et flott stabsfellesskap bestående av to prester, to organister, to kirketjenere, diakon, barne- og familiepedagog, trosopplærer og sekretær.


Arbeidsoppgaver

 • Lede, administrere og videreutvikle ungdomsarbeidet i menigheten i samarbeid med stab og frivillige.
 • Inspirere, veilede og rekruttere frivillige medarbeidere i samarbeid med resten av staben.
 • Være med i menighetens konfirmantarbeid.
 • Være med å tilrettelegge for unges plass i gudstjenesten og øvrig menighetsliv.

 

Det må regnes med en del kvelds- og helgearbeid knyttet til denne stillingen.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Ha en trygg og levende tro.
 • Være kontaktskapende og trives sammen med ungdom
 • Inneha god formidlingsevne, både ansikt til ansikt og på sosiale medier.
 • Gode samarbeidsevner og lyst til å utvikle deg som leder.
 • Være en miljøskaper og et forbilde.
 • Det er flott om du er musikalsk.
 • Det er ønskelig med relevant utdanning.
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra ungdomsarbeid i menighet og samarbeid med frivillige.
 • Evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting.
 • Politiattest (Barneomsorgsattest) må fremlegges ved forespørsel.

 

Vi tilbyr:

 • 50% fast stilling
 • En variert og spennende jobb sammen med engasjerte ansatte og frivillige i en aktiv menighet.
 • Godt sosialt og åndelig fellesskap.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor.
 • Gode pensjonsordninger med medlemskap i Skien kommunale pensjonskasse.


Andre opplysninger:

 • Tiltredelse så snart som mulig etter 1.januar
 • Søknadsfrist: 31.oktober.


Kontaktperson(er):
Menighetsrådsleder, Øyvind Drangsland, tlf. 918 32 891
Sokneprest, Bjarte Tysvær, tlf. 408 70 136

Søknad med CV, kopi av attester og vitnemål sendes til:

Bjarte Tysvær, Sokneprest i Gulset og Skotfoss menighet. Mail: bjarte@gulsetkirke.no

Arbeidsgiver Gulset og Skotfoss menighet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gulsetvegen 165, 3726 Skien
Publisert 2021-10-08
Søknadsfrist 2021-10-31
Stillingstype Fast, 50%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Gulset og Skotfoss menighet
Gulsetvegen 165
3726 Skien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger