Kirkeverge i Kongsberg

Kongsberg kirkelige fellesråd

I Kongsberg kommune er det 27.000 innbyggere og Kongsberg kirkelige fellesråd har ansvaret for 5 menigheter, 2 kirkekontorer, 6 kirker, 1 gravlund og 8 kirkegårder. Kongsberg kirkelige fellesråd har 23 ansatte i Kongsberg og Sandsvær fordelt på 19 årsverk og årsbudsjettet er på ca. 20 mill. kroner. Kirkevergen er primært lokalisert på Kongsberg kirkekontor i kunnskaps- og kultursenteret KRONA.

Kongsberg kirkelige fellesråd søker kirkeverge i 100% stilling med tiltredelse 1.2.2022 eller etter avtale. Vi søker en engasjert og utviklingsorientert kirkeverge som er trygg i lederrollen og som har evnen til å utvikle fellesrådets virksomhet. Kirkevergen må ha solid sosial kompetanse og forståelse for hva det innebærer å lede en virksomhet med ansatte i ulike profesjoner. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet, saksbehandler og sekretær for fellesrådet
 • Personalansvar og stabsutvikling for ansatte i fellesrådet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirkebygg og gravplasser
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter 
 • Prosjektarbeid og nettverksbygging

Kvalifikasjoner
 • Relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • God og relevant kompetanse og erfaring innenfor personalledelse, økonomi og administrasjon
 • Erfaring fra endringsprosesser og organisasjonsutvikling
 • Kjennskap til og bred erfaring fra kirkelig virksomhet
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og økonomi
 • Bred og dokumentert erfaringsbakgrunn fra sammenlignbart arbeid kan kompensere for utdanningskrav

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Relasjons- og lederferdigheter
 • Evne til strategisk og utviklingsorientert ledelse
 • Personlig egnethet og fleksibilitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, samarbeide og motivere
 • Stillingen krever gode skriftlige ferdigheter
 • Stillingen krever solid arbeidskapasitet og noe kvelds-/helgearbeid må påregnes
Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende stilling i en tid hvor Den norske kirke er i omstilling/omorganisering
 • Engasjerte medarbeidere i flere ulike faggrupper
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning i KLP

 

Den som ansettes må disponere egen bil og være medlem av Den norske kirke.


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Kongsberg kirkelige fellesråd ved fellesrådets leder Anne Berger (922 18 209) eller kirkeverge Oddvar Etnestad ( 97599446)

Arbeidsgiver Kongsberg kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hasbergsvei 36, 3616 Kongsberg
Publisert 2021-11-10
Søknadsfrist 2021-12-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kongsberg kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger