Fagstilling innen bygg og anlegg

Larvik kirkelige fellesråd forvalter og drifter bygninger, eiendommer og gravplasser og ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 12 menigheter i Larvik.

17 kirkebygg, 16 gravplasser og 2 kapeller inngår i vår portefølje. 6 av kirkene er middelalderkirker, og underlagt Riksantikvaren og kulturminnelovens regulering. Byggene varierer i størrelse, alder og stil. For å styrke kapasiteten knyttet til våre bygg og anlegg søker vi nå etter en fagperson innen byggforvaltning, særlig med fokus på prosjektstyring.

Stillingen vil inngå i kirkevergens stab, rapporterer til kirkevergen og vil ha ansvar for planlegging og iverksetting av prosjekter innen bygg og gravplass i samarbeid med driftsleder bygg og driftsleder gravplass. Spesielt fokus vil være rehabilitering av Undersbo kapell og Undersbo gravplass. Vi har som målsetting å se virksomheten vår opp mot helheten i FN’s bærekraftsmål.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, prosjektering og byggeledelse
 • Utarbeide planer, kartlegging, utarbeiding av faktagrunnlag, budsjettering og oppfølging av tilbud
 • Gjennomføring av anbudskonkurranser og kontraktsinngåelse
 • Anskaffelser og oppfølging av leverandører
 • Saksbehandling
 • Deltakelse i relevante faglige nettverk

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen byggfag, ingeniør, arkitekt, eller annen relevant utdanning
 • Relevant arbeidspraksis og god praktisk forståelse av byggeprosesser
 • Erfaring fra prosjektstyring og økonomistyring
 • Erfaring fra forhandlinger, kontraktinngåelse og offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og relevant lov- og regelverk for byggebransjen
 • Kjennskap til Den norske kirke

Personlige egenskaper

 • Jobber strukturert, er ansvarlig og tar initiativ
 • Har administrative evner og er praktisk anlagt
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig godt
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger
Kontor i Larvik sentrum
Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
Gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsordningen KLP.

Kontakt

Spørsmål om stillingen rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, epost

Søknadsfrist: 30.11.21. Tiltredelse etter avtale.

Søknad og CV sendes til: kirkevergen@larvik.kirken.no

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Romberggata 4, 3256 Larvik
Publisert 2021-11-11
Søknadsfrist 2021-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger