Leder Aktivitet og arbeid, Kirkens feltarbeid i Asker

Kirkens feltarbeid i Asker (KFA) er en diakonal virksomhet eid av menighetene i Den norske kirke i Asker og drevet av Asker kirkelige fellesråd. Kirkens feltarbeid har siden 1984 drevet lavterskelarbeid blant rusmiddelbrukere i Asker. Arbeidet omfatter Varmestue, Arbeidstiltak, Bra Brukt (gjenbruksbutikk), Lyspunkt1 (lysfabrikk), Elveplassen overnatting, nødovernatting, prestetjeneste og frivillighet. KFA har omdømme som som en seriøs aktør, med et svært godt samarbeid med Asker kommune og andre instanser. KFA driver majoriteten av lavterskeltilbudene for personer med rusmiddelavhengighet i Asker. Vi driver Elveplassen overnatting på oppdrag for Asker kommune.

Kirkens feltarbeid i Asker skal nå videreutvikle og styrke det sosialfaglige arbeids- og aktivitetstilbudet tilbudet knyttet til Arbeidstiltaket, Bra Brukt og lysfabrikken. Arbeidstiltaket gir mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbud om aktivitet, mening og fellesskap. Bra Brukt drives primært av frivillige, men er også en aktivitetsarena for brukere. Lysfabrikken gir verdifull arbeidstrening for mennesker som ønsker seg tilbake til arbeidslivet. Her samarbeider vi med Fontenehuset i Asker om rekruttering.  

Nå søker vi en erfaren og engasjert leder til en nyopprettet stilling. Du liker å utvikle og drive tiltak for målgruppen og du lar deg inspirere av samarbeidet med dyktige ansatte og dedikerte frivillige. Er det deg eller noen du kjenner?

 

Arbeidsoppgaver
 • Faglig og administrativt koordineringsansvar for aktivitet og arbeidstrening i KFA, det vi si Arbeidstiltaket, Lyspunkt1 og Bra Brukt.
 • Utvikle, synligjøre og markedsføre virksomhetene
 • Rekruttere, veilede og følge opp frivillige i Kirkens feltarbeid, primært knyttet til Bra Brukt
 • Samarbeid med kommunen, NAV og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Personalansvar for ansatte på lysfabrikken og i arbeidstiltaket
Kvalifikasjoner
 • Helse- eller sosialfaglig utdanning
 • Ledererfaring og erfaring med frivillighetsledelse
 • Diakonal kompetanse
 • Veilederkompetanse/erfaring
 • Markedsføringskompetanse
 • Det er en fordel med førerkort klasse B 
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team
 • Fleksibel og høy grad av omstillingsevne
 • Erfaring med å utvikle nye, bærekraftige tiltak
 • Evne til nytenkning og innovasjon
 • Praktisk sans, interesse for sirkulærøkonomi og gjenbruk
 • Holdningssterk og verdibevisst
 • Du kan identifisere deg med Kirkens feltarbeids diakonale verdigrunnlag
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • En stilling med varierte arbeidsoppgaver og hvor du i stor grad er med på å utvikle stillingen
 • Veiledning
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse ved første anledning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd har bedriftshelsetjeneste

 

Asker kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for alle kirkelig ansatte unntatt menighetsprestene. Fellesrådet forvalter og drifter kirkelige bygg, eiendommer og gravplasser i Asker kommune. Kirkens feltarbeid i Asker og menighetsbarnehagene i Asker er også en del av fellesrådets virksomhet. Asker kommune er med sine 95 000 innbyggere Norges åttende største kommune. Asker prosti sammenfaller med Asker kommunen, med 10 sokn og 130 kirkelig ansatte. Den norske kirke har et nært samarbeid med Asker kommune og er en viktig ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

 

Kontaktinformasjon:

 

Gudrun Brøvig Silde
Daglig leder
Tlf: 45664474
 
Maud Kari Berntsen
Personalsjef
Tlf: 92054272

 

 

Arbeidsgiver Kirkens feltarbeid, Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 224, 1383 Asker
Publisert 2021-11-12
Søknadsfrist 2021-11-30
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkens feltarbeid, Asker kirkelige fellesråd
Kirkeveien 224
1383 Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger