Menighetspedagog i trosopplæringen 100% fast

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ca. 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en aktiv, åpen og inkluderende folkekirke og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Heimdal sone, Kirkelig fellesråd i Trondheim, ønsker å tilsette en menighetspedagog som skal gå inn i relevante arbeidsoppgaver iht. trosopplærings-planer vedtatt i menighetsrådene. Det understrekes at dette er en stilling som vil ha arbeidsoppgaver i både Kolstad og Heimdal menigheter.

Heimdal sone har siden januar 2021 gjennomført et prosjekt som har fått navnet "Ung på sørsia". I dette prosjektet har vi fokus på barn og unge i Heimdalsområdet, med hovedvekt på alderen 14 - 18 år. Vi samarbeider både med skoler, kommune, fritidsklubber, politi og organisasjoner i området. Prosjektet innebærer utadrettet virksomhet mot ungdomsmiljø, deltakelse i frokostkafè på 1 – 2 ungdomsskoler samt drift av en åpen ungdomskafè i Kolstad kirke. 
Vi bygger relasjoner til målgruppen, og skolene gir tilbakemeldinger på at arbeidet har hatt positiv innflytelse på ungdomsmiljøet. Prosjektet skal evalueres våren 2022, og vi regner med å videreføre deler av prosjektet. Det er viktig at en ny pedagog har et sterkt engasjement for ungdom.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak etter menighetenes planer i samarbeid med menighetsråd, øvrige ansatte og frivillige medarbeidere.
 • Kommunisere med målgruppa gjennom sosiale medier.
 • Ansvar for videreføring av deler av prosjektet «Ung på Sørsia».
 • Drift av Frokostkafè på en eller flere ungdomsskoler.
 • Delansvar for barnekor.
 • Voksenressurs på leirer.
 • Rekruttere frivillige medarbeidere og bidra til at det kan etableres kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid i menighetene.
 • Undervisnings og aktivitetsansvar for aldersgruppen 0–18 år, med hovedvekt på alderen 14 - 18 år.
 • I samarbeid med kateket og prester bidra aktivt i skole/barnehage/kirkesamarbeidet.
 • Administrativt arbeid, som planlegging, kommunikasjon og innrapportering, samt søknader om aktuelle midler o.l.
 • Samarbeid om felles prosjekt og tiltak med andre menigheter i Kirkelig fellesråd i Trondheim.
 • Arbeidstid på ettermiddag/kveld og i helger må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig høyere utdanning med pedagogikk, minimum 30 stp i kristendom/teologi.
 • Søkere med diakoni, annen relevant fagkrets og/eller relevant erfaring oppfordres også til å søke. Ved manglende formell kompetanse kan det bli stilt krav om videreutdanning ved fast tilsetting.
 • God kompetanse på kirkelig barne- og ungdomsarbeid.
 • Være lojal og ha et verdisyn i tråd med DNKs læregrunnlag og menighetenes trosopplæringsplaner.
 • Ønskelig med musikkfaglig bakgrunn og interesse og kunne traktere instrument, gjerne orgel/piano.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Førerkort kl. B er en fordel.
Personlige egenskaper
 • Være utadvendt og kontaktskapende.
 • Glad i å formidle til barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibel på tvers av fag, aldersgrupper og menigheter.
 • Vise engasjement og god til å motivere andre.
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig.
 • Kreativ og problemløsende.
 • Fortrolig med bruk av IT som arbeidsverktøy.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Menn oppmuntres til å søke

Den som ansettes må kunne fremvise tilfredsstillende politiattest og være medlem av DNK.

Vi tilbyr
 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Stor innflytelse over egen arbeidsdag, oppgaver og arbeidsmetoder.
 • Lønn i henhold til tariff for menighetspedagoger.
 • Offentlig pensjonsordning.

 

Kontaktinformasjon:

 

Lars Dagfinn Lossius
Avdelingsleder Heimdal og Byåsen
Tlf: 97963110
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal
Publisert 2021-11-12
Søknadsfrist 2021-11-28
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger