Kateket i Holmen menighet

Asker kirkelige fellesråd består av 14 kirker, 9 gravplasser og 10 menighetsråd. Det er i overkant av 110 ansatte. Fellesrådet ønsker at menighetene i Asker skal være åpne og inkluderende for alle, der mennesker kan kjenne tilhørighet og bli utfordret til tro og tjeneste. Den norske kirke har et nært samarbeid med Asker kommune og er en viktig ressurs i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn.

Vi ønsker oss en kateket eller ungdomsprest som i samarbeid med kapellanen har hovedansvar for ungdomsarbeidet i menigheten, med særlig vekt på å planlegge og gjennomføre konfirmantarbeidet og ledertreningsprogrammet. Holmen er en inspirerende menighet med engasjement og mange spennende arbeidsoppgaver. 

Er dette stillingen for deg eller noen du kjenner?  

Holmen menighet har mange engasjerte frivillige og ansatte, og har hvert år rundt 140 konfirmanter. Undervisningen følger et opplegg med helgesamlinger og kveldssamlinger i enkelte grupper eller med alle, alt med oppstart i januar, sommerleir og flere konfirmasjonsdager i begynnelsen av september.     

Menighetsrådet legger stor vekt på arbeidet med barn- og ungdom og vil gi unge mennesker mulighet til utvikling. Ledertreningen består av samlinger for fjorårskonfirmanter (MILK). Målet er å skape trygge, unge ledere som kan bidra i trosopplærings- og konfirmantarbeidet, samt andre aktiviteter i menigheten. Kateketen/ungdomspresten følger også opp andre frivillige i ungdomsarbeidet.

Den som blir ansatt i stillingen vil få ansvar for planlegging og gjennomføringen av skolegudstjenester, i samarbeid med skolene. Hun eller han skal også ha dialog med lokale og andre aktører innen ungdomsarbeid.  

Kateketen eller ungdomspresten deltar på inspirerende møter med andre undervisningsansatte i Asker prosti og Oslo bispedømme. Staben består av 15 ansatte i Asker kirkelige fellesråd, hvorav 4 arbeider i menighetens egen barnehage. Det er 3 menighetsprester i Holmen. Staben arbeider tett sammen og har en god kommunikasjon og dialog, erfarings- og informasjonsutveksling.

Kateketen eller ungdomspresten følger opp og gir innspill til budsjett og strategi- og handlingsplaner. Den som blir ansatt må derfor ha gode administrative evner og gode datakunnskaper.

Vårt overordnede mål som menighet er å være kirke for alle som bor i soknet. Her er det «høyt under taket», og vi har mange tilbud som barn og ungdom opplever relevante. Dette ønsker vi at du skal være med på å opprettholde og videreutvikle.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for å planlegge, administrere og gjennomføre menighetens ungdoms- og konfirmantarbeid i samarbeid med kapellanen
 • Ledertrening for fjorårskonfirmanter og andre
 • Delta i møtevirksomhet og være kontaktperson i ungdomsarbeidet
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere
 • Kommunikasjonsarbeid
 • Andre oppgaver ut fra menighetens aktuelle behov og etter avtale med daglig leder
 • Medarbeider på konfirmantleir om sommeren
 • Du må regne med en del kvelds- og helgearbeid og at det i enkelte perioder er større aktivitet enn i andre.
Kvalifikasjoner
 • Du har utdanning som kateket, teolog eller pedagog. Andre med relevant pedagogisk og teologisk kompetanse kan også søke.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Du har erfaring med bruk av IT-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier
 • Du er medlem av Den norske kirke
 • Du har erfaring fra menighetsliv og ungdomsarbeid
Personlige egenskaper
 • Du har gode formidlingsevner, og evne til å kommunisere med ungdom
 • Du er utadvendt og ansvarsbevisst, med gode samarbeids- og gjennomføringsevner
 • Du liker å arbeide i tverrfaglige team, og du kan inspirere og veilede andre
 • Du er strukturert og har gode administrative evner
 • Du finner deg godt til rette i en aktiv menighet og kan identifisere deg med visjonen «En kirke for alle»
 • Alle søkere vil bli vurdert i forhold til personlig egnethet, i tillegg til kompetanse og erfaring.
Vi tilbyr
 • Arbeidsplass på vakre Holmen kirkested
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag
 • Lønn og tiltredelse etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Asker kirkelige fellesråd er en IA-virksomhet med bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon:

 

Maud Berntsen

Personalsjef
Tlf: 92054272
E-post: mb986@kirken.no
 
John Grimsby
Kirkesjef
Tlf: 41519365
E-post: jg323@kirken.no

 

 

Arbeidsgiver Asker kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nesbruveien 55A, 1396 Billingstad
Publisert 2021-11-23
Søknadsfrist 2021-12-10
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Asker kirkelige fellesråd

Asker
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger