Daglig leder

Kirkelig Dialogsenter Stavanger (KDS) har fra 1 januar 2022 ledig stilling som daglig leder.

Vi søker etter en engasjert, selvstendig og strukturert person med god innsikt og forståelse av religion, teologi og dialog mellom ulike tros- og livssyn. Erfaring fra tidligere kirkelig arbeid, dialogarbeid og nettverksbygging vil tillegges vekt. Søker bør kunne vise til organisasjonsarbeid og/eller praktisk erfaring med ledelse, samt ha et aktivt forhold til arbeid i kirken. 

Stillingen innebærer å lede og koordinere arbeidet på dialogsenteret. Leder skal etablere og følge opp de eksisterende dialogarenaer i Stavanger bispedømme. Leder har ansvar for rapportering, budsjettering, søking av midler fra offentlige og private kilder. Leder har et selvstendig ansvar for initiativ og drift av religions- livsynsdialog og formidlingsoppdrag, samt videreutvikling av arbeidet på senteret. 

KDS er en møteplass og et kompetansesenter for religions- og livssynsdialog i Den norske kirke. KDS retter sitt dialogarbeid både mot kirken og det flerreligiøse mangfoldet i byen og bispedømmet. Vi tilbyr dialog og fellesskap med mangfoldig spiritualitet og kontemplasjon i kirkerommet. Vi samarbeider tett med Samarbeidsrådet for tros- og livssyn i Stavanger (STL-S). Vi har også et levende dialogarbeid blant unge voksne og et bilateralt samarbeidsprosjekt med moskeene.

KDS har en daglig leder og dialogprest i hel stilling. I tillegg: en dialogprest som jobber med kontemplasjonsarbeidet vårt (pt PhD student), to dialogmedarbeidere som jobber med Unge i Dialog og en prosjektmedarbeider for «Kirken møter Moskeen 2.0», alle i deltidsstillinger. KDS samarbeider med andre dialogsentre i landet. 

KDS blir drevet av og samarbeider med Stavanger bispedømme, Areopagos og Stavanger Kirkelige Fellesråd. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Kontaktperson og en frontfigur for Den norske kirke i møte med trosmangfoldet i Stavanger bispedømme
 • Overordnet prosjektansvar for KDS sine prosjekter
 • Dialogarbeid - stillhetsarbeid – nettverksarbeid
 • Ansvar for søknader og rapportering
 • Personal- og økonomiansvar
 • Styrets sekretær
Kvalifikasjoner
 • Relevant masterutdanning
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring og kunnskap innen dialogarbeid
Personlige egenskaper
 • Evne til strategisk tenking og organisering
 • Evne til å samarbeide godt med andre på tvers av kultur, religion og livssyn
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne
Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utviklende stilling der man får arbeide med de dagsaktuelle utfordringene og mulighetene innenfor den levende religionsdialogen i Stavanger bispedømme. Arbeidsoppgaver vil kunne endres over tid. 
Lønn etter avtale. Noe arbeid er tillagt kveld/ helg.  

 

Annet

Søker må være medlem av Den norske kirke

 

Kontaktinformasjon:

 

Rune Skagestad
Styreleder
 465 04 477
 
Anne Lise Ådnøy
Styremedlem
 411 07 186
Arbeidsgiver Kirkelig dialogsenter / Stavanger
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Klubbgata 1, 4013 Stavanger
Publisert 2021-11-30
Søknadsfrist 2021-12-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig dialogsenter / Stavanger
Klubbgata 1
4013 Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger