Daglig leder for hovedkontoret

Metodistkirken er en av verdens største kirkefamilier med over 80 millioner medlemmer. I Norge har vi 46 menigheter og over 11.000 medlemmer. Disse gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre. Metodistkirken driver, teologisk seminar, sykehus, aldershjem og barnehager. Vi samarbeider godt med andre kirkesamfunn i Norge, og driver bistands- og misjonsarbeid i Afrika og Europa. Metodistkirken har sine røtter i England og USA og kom til Norge i 1856. Metodistkirken i Norge inspireres av fem framtids bilder: En kirke som er utadvendt i sin søken etter å fremme Guds rike i verden. En kirke som utvikler nye måter å være kirke på. En kirke som løfter fram og gir stort rom for barn og unge. En kirke som er samfunnsengasjert og relevant. En kirke som har en sterk VI-følelse midt i et mangfold.

Metodistkirken i Norges øverste organ er Årskonferansen. Hovedstyret forvalter Årskonferansens vedtak og ressurser. Det administrative arbeidet utføres av hovedkontoret i Oslo. Vi søker nå ny

Daglig leder for hovedkontoret.

 

Daglig leder rapporterer til hovedstyrets leder og er en del av arbeidsutvalget. Daglig leder har ansvaret for hovedkontorets leveranser og leder en stab på 10 medarbeidere. Som daglig leder har du blant annet ansvar for:

 

 • Gjennomføre og følge opp de vedtak som vedtas av hovedstyret og årskonferansen.
 • Daglig drift ved Metodistkirkens hovedkontor.
 • "Utvikle og kvalitetssikre et godt tjenestetilbud overfor menighetene, og koordinere samarbeidet mellom fagrådene".
 • Samarbeide med kirkens biskop og tilsynsprester i saker som gjelder samordning, tilrettelegging og administrasjon av hovedkontorets og årskonferansens virksomhet.
 • Være sekretær og ressursperson for hovedstyret og dets arbeidsutvalg, ha ansvar for å sende ut innkallinger, utarbeide sakspapirer, regnskapsrapporter og forslag til vedtak.
 • Ansvar for framlegg til godkjennelse budsjett og regnskap som faller inn under hovedstyrets ansvarsområde.
 • Daglig leder har det overordnede ansvar for kirkens interne og eksterne kommunikasjonskanaler.
 • Sørge for at rapporter som kreves til de offentlige myndigheter og til kirkelig statistikk blir innsendt til rett tid.

 

Personlige egenskaper

 • Motiverende og samlende
 • Strukturert, strategisk og god gjennomføringsevne
 • God til å kommunisere
 • Nytenkende, innovativ og med endringsevne
 • God til å kommunisere både skriftlig og muntlig.
 • Lojal mot tro og lære i Metodistkirken i Norge

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant ledererfaring, gjerne i en administrativ rolle
 • Erfaring fra ideell sektor /frivillig arbeid er en fordel
 • God organisasjonsforståelse
 • Relevant høyere utdanning gjerne innen økonomiske og administrative fag.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby en spennende hverdag med interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjert arbeidsmiljø med faglig sterk og dedikert stab. Vi holder til i trivelige lokaler i Oslo sentrum. En del reising og kvelds- og helgearbeid må påregnes. Lønn og betingelser etter avtale.

 

Søknad og CV sendes ingull.grefslie@metodistkirken.no innen 16.01.2022

 

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte hovedstyrets leder Audun Westad på telefon 41665694 eller fungerende daglig leder Ingull Grefslie på telefon 997 32 119.

Arbeidsgiver Metodistkirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted St. Olavsgate 28, 0166 Oslo
Publisert 2021-12-13
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Ideell
Søk på stillingen
Metodistkirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger