Sokneprest i Vardø og fengselsprest i Vadsø

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme. Bonus ved inngåelse av bindingstid!

Vi har ledig fast stilling som sokneprest med Varanger prosti som tjenestedistrikt og Vardø sokn og Vadsø fengsel som særskilt arbeidssted. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.

Det tilbys mulighet for bindingstid og tillegg på hhv kr 40 000 for 1 år eller kr 80 000 for 2 års bindingstid.

Stillingen innebærer tjeneste i Vardø sokn og som fengselsprest i Vadsø fengsel. Vadsø fengsel ligger 75 km fra Vardø.

Sokneprest i Vardø

Vardø sokn omfatter kommune med samme navn. Soknet har 2 prekensteder, Vardø og Kiberg. Kommunen ligger på Varangerhalvøya, er landets østligste og har i underkant av 2000 innbyggere.
Vardø er Norges eneste by som ligger i arktisk klimasone.
Hovednæringsgrunnlaget er fiskerinæring og offentlig forvaltning. Bl.a. har kontoret for Voldsoffererstatning, Nav sykelønn, Kystverkets trafikksentral og Politiattestkontoret tilhold i Vardø.
Vardø er en av byene i Norge med størst % av jurister ift innbyggere.

Foruten sokneprest er det kirkeverge og kirketjener-/gårdsarbeider i 100% stillinger, organist i 70%, trosopplærer i 20% og en kirkelig medarbeider/graver i 8% stilling.
Menigheten har barn og ungdom som sitt satsingsområde.  

Kirkelig statistikk for menigheten (2020): 12 dåp, 11 konfirmanter, 1 vigsel og 20 gravferder.

I menigheten er det grunnskole og videregående skole, 2 barnehager og et sykehjem.
Samarbeidet med barnehagene er prioritert. Pr i dag er det enkelte kirkebesøk og innarbeidet tradisjon med skolegudstjeneste før jul.
Soknepresten har ukentlig andakter/forenklet gudstjenester på sykehjemmet.

Vardø menighet ønsker å være en raus og åpen folkekirke som er tydelig tilstede i lokalmiljøet.
Menighetsrådet vil satse på barn og unge, samt prioritere diakoniarbeid.
Soknepresten har vært med i det kommunale kriseteamet.

Fengselsprest i Vadsø 

Vadsø fengsel ligger 75 km fra Vardø, vel en times vei med bil. Det legges opp til at den som tilsettes i snitt jobber en dag i uken i fengslet. 

Fengselspresten er en verdsatt del av det tverrfaglige samarbeidet i fengselet. En stor del av arbeidet består i samtaler med innsatte. Fengselspresten har ansvar for det religiøse og øvrige livssynsmessige arbeid i fengselet. I tillegg til enkeltsamtaler og sjelesorg, er sentrale oppgaver å forrette gudstjenester og tilrettelegge bibel- og samtalegrupper.

Det foreligger egen instruks for fengselsprester.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jfr. politiregisterloven).
Det kreves sikkerhetsklarering for fengselsprester. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester og Tjenesteordning for fengselsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet for tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Bindingstid:
Dersom den som tilsettes i stillingen ønsker å inngå avtale om bindingstid utbetales følgende tillegg:
kr 40.000,- ved 12 mnd bindingstid
kr 80.000,- ved 24 mnd bindingstid

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

Varanger prosti tilhører Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark,  dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt, for ytterligere info se tiltakssonen.no

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Jan Brastein
Prost
 92010822
 Jan.Brastein@vadso.kommune.no

 

Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Søndre Langgate 1, 9950 Vardø
Publisert 2021-12-16
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger