Kapellan i Sør-Varanger sokn

Varanger prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som kapellan i Kirkenes og resten av Sør-Varanger. Vi søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 
Stillingen har Sør-Varanger sokn som særskilt tjenestested og Varanger prosti som tjenestedistrikt.

Soknet er geografisk sammenfallende med Sør-Varanger kommune. Kommunen har Kirkenes som kommunesenter, grenser til Russland og Finland og er sentrum i Barentsregionen og en pådriver for samarbeid mellom landene. Kirkenes er en internasjonal by med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner lokalisert på stedet. I Sør-Varanger er det et bredt sosialt og kulturelt mangfold med flere festivaler innenfor musikk, kultur, og samtidskunst. Den geopolitiske situasjonen påvirker lokalsamfunn og kirke på flere plan og det jobbes derfor aktivt for å styrke folk-til-folk-samarbeidet. I Sør-Varanger er det nordlige møtepunktet mellom Øst- og Vest-kirken.
Sør-Varanger er også kjent for vakker natur og gode friluftsmuligheter i skogen, på fjellet, og ute på fjorden.

Sør-Varanger menighet er en typisk kulturåpen folkekirke. Befolkningen er glad i kirka og har klare forventninger til at kirka stiller opp både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.

Det har vært kirkebygg i området i flere hundre år. Det ortodokse St. Georgs kapell i Neiden fra 1565 er det eldste. Kirkenes kirke ble vigslet i 1959. Det holdes regelmessige gudstjenester i fem andre kirker og kapeller: Svanvik kirke, Neiden kirke og Bugøynes kirke, Kong Oscar IIs kapell i Grense Jakobselv og Sandnes kapell. Sør-Varanger menighet samarbeider godt med de andre tros- og livssynssamfunnene.

I 2019 ble det avholdt 123 gudstjenester, med gjennomsnittlig deltakelse på 63, 52 dåp, 13 vielser og 87 begravelser,

Sør-Varanger menighets mål er å møte mennesker på en god måte i alle livssituasjoner og i alle aldersgrupper. Det er regelmessige formiddagstreff for eldre og faste ukentlige andakter på de kommunale institusjoner.
Sør-Varanger har en godt innarbeidet trosopplæringsplan med varierte tiltak for flere aldersgrupper.
Menigheten har et svært godt kirkekor.
Det er fire samiske gudstjenester i året og en finsk gudstjeneste med tilreisende prest. Det multikulturelle mangfoldet som preger området søkes ivaretatt gjennom det ordinære gudstjenesteliv.
Det samarbeides også godt med eksterne aktører, slik som Forsvaret, Sør-Varanger kommune, og Barents Pride, om avholdelse av andre typer gudstjenester.

Kirkens Bymisjon er i etableringsfasen i Kirkenes.

Prestene har kontorfellesskap med andre kirkelige ansatte i Kirkenes sentrum. Det er tre prester, menighetspedagog, to organister, menighetssekretær, saksbehandler, kirkeverge, to kirketjenere og to fagarbeidere. 

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som blir ansatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Arbeidsgiver er behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud. 
 • Lære om samisk og kvensk språk og kultur.
 • En ekstra uke permisjon med lønn hvert år.

Sør-Varanger tilhører tiltakssonen, dette gir mulighet for avskriving av studielån og lavere skatt, for ytterlige informasjon se www.tiltakssonen.no .

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter de endringer i lover, tariffavtaler og reglement m.v. 

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Jan Brastein
Prost
 92010822
 Jan.Brastein@vadso.kommune.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9900 Kirkenes
Publisert 2021-12-17
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger