Kapellan i Lenvik sokn

Senja prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som kapellan i Lenvik sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 

Lenvik menighet søker etter en initiativrik prest som kan jobbe selvstendig både i forhold til mindre bygdelag og bidra i større fellesskap. Stillingen har Lenvik sokn som tjenestested og Senja prosti som tjenestedistrikt.

Lenvik sokn har ca 11 700 innbyggere og er en del av Senja kommune. 2/3 av soknet ligger på Senja, resten er på fastlandet der Finnsnes er region- og handelssenter med kulturhus og tre videregående skoler. Næringsveier i kommunen: Handels- og serviceyrker, industri, fiske og jordbruk. Lenvik har en rik og vakker natur som innbyr til flotte friluftsopplevelser. Fra Finnsnes er det gode båtforbindelser til Tromsø og Harstad. Bardufoss lufthavn ligger 45 km unna.

Soknet betjenes av sokneprest og 2 kapellaner. Prosten har også noe menighetstjeneste i soknet. Menigheten har to kirkemusikere, kateket/ungdomsprest, menighetspedagog, menighetsarbeider, diakoniarbeider, sekretær og kirketjenere. Det gjennomføres ukentlige stabsmøte noe som bidrar til godt stabsfellesskap. Her fordeles arbeidsoppgaver og saker drøftes med tanke på menighetsarbeidet. Prestene deler primært arbeidsoppgavene ut fra geografiske forhold.     

I 2020 var det i Lenvik sokn 70 døpte, 108 konfirmanter, 7 vielser og 106 begravelser. Soknet har 152 forordnede gudstjenester i året.

Lenvik har tre kirker på fastlandet – Finnsnes kirke (1979), Lenvik kirke (1879) og Rossfjord kirke (1885) – og fem kapeller på Senja. Finnsnes kirke er et viktig senter for menighetens aktivitet. Våren 2006 stod et kontortilbygg ferdig der de fleste ansatte har sine kontor. Prosten i Senja har kontor i samme bygg. Kapellanen har mulighet for å disponere kontorplass i Flerbrukshuset/menighetshuset i Rossfjord og i Finnsnes kirke.

Kapellanen har bygdene på Lenvikhalvøya som særlig ansvarsområde. Det er gudstjeneste i Rossfjord kirke og Lenvik kirke på Bjorelvnes ca en gang i måneden. Kapellanen vil ellers betjene resten av soknet i turnus med de andre prestene.

Våren 2006 ble Flerbrukshuset (menighetshuset) i Rossfjord innviet, og dette er blitt et viktig samlingssted for bygdefolket her. Huset har utviklingsmuligheter når det gjelder bruken. Både i Rossfjord og Bjorelvnes/Kårvikhamn er det en del frivillig aktivitet med mange engasjerte bygdefolk. I Rossfjord finnes blant annet barnekor, søndagsskole og en aktiv kirkeforening.

Barne- og ungdomsarbeid er viktige satsingsområder i menigheten. Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og med ledertrening er derfor ønskelig. For øvrig er det flere ulike menigheter og kristelige organisasjoner som driver arbeid i Finnsnes-området. Blant annet driver Metodistkirken og NLM et aktivt arbeid blant barn og unge.

Kvinner oppfordres til å søke.
Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr. politiregisterloven).

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.theol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0922 kapellan.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Arbeidsgiver kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalrådgiver
 40311820
 an887@kirken.no
 
Sigurd Skollevoll
Prost
 41577617
 Sigurd.Skollevoll@senja.kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkeveien 1, 9300 Finnsnes
Publisert 2021-12-17
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger