Menighetspedagog, Østerås og Eiksmarka menigheter

100% stilling i trosopplæringsarbeidet i Østerås og Eiksmarka menigheter

Ønsker du å jobbe med trosopplæring og familiearbeid i våre to menigheter, og være med å skape og videreutvikle gode, inkluderende møteplasser? Vi ser etter deg som har pedagogisk erfaring og kompetanse, og som liker å formidle til barn og unge. Deler av arbeidet innebærer sang og musikk, så det er en fordel at du er musikalsk anlagt og liker å synge, eller kan spille et instrument.

Eiksmarka og Østerås menigheter er to selvstendige sokn som over flere år har utviklet et tett og godt samarbeid. Det bor veldig mange aktive barnefamilier i menighetene. Stabene består av dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider tett sammen. Nå er vi på jakt etter deg som vil være med å videreutvikle eksisterende aktiviteter og arbeid som allerede er på plass, og samtidig brenner for å skape noe nytt for barn, ungdom og familier.

Er du den rette for stillingen, men mangler formell kompetanse innen kristendomsfag og/eller pedagogikk vil vi legge til rette for faglig påfyll.

 

Arbeidsoppgaver
 • Være med å videreutvikle barne- og familiearbeidet i Østerås og Eiksmarka menigheter
 • Hovedansvar for trosopplæringstiltak for alderen 0-13 år, i samarbeid med kateket i den enkelte menighet
 • Rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere i barne- og familiearbeidet 
 • Lede babysang i Eiksmarka menighet
 • Administrere søndagsskole, barneliturger og barne- og ungdomsutvalg i begge menigheter
 • Samarbeid med barnehager
 • Budsjettansvar for trosopplæringsbudsjettet
 • Bistå ved menighetens fellesarrangementer og andre menighetsaktiviteter etter avtale
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært en person med utdannelse som kateket eller menighetspedagog
 • Søkere med annen relevant utdanning og praksis vil også bli vurdert
 • Musikalsk erfaring er en fordel
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom som frivillig eller ansatt
 • God på bruk av it-verktøy og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Du er utadvendt og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner med barn og unge
 • Du har en trygg og kristen tro som du kan formidle i undervisning og forkynnelse for barn og ungdom
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv og andre
 • Du er strukturert og god på å administrere
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • En faglig sterk og engasjert stab, hvor man jobber i team med to kateketer og kapellan
 • To dedikerte menighetsråd som har fokus på å tilby gode aktiviteter for barn og ungdom, og samarbeider godt med stab
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Tilsetting med KfiB som arbeidsgiver og Eiksmarka/Østerås menigheter som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP

Annet

 • Hos oss vil du inngå i et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger fra alle menighetene. Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser.
 • Du må trives med noe kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale.

 

Kirkelig fellesråd er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 128 000 innbyggere.  Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv - og en aktiv medspiller bl.a. i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid.  Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for ca 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Eiksmarka menighet ligger vakkert til lengst nordøst i Bærum. Soknet har ca. 3400 medlemmer. Etter en omfattende ny- og ombygging ble Eiksmarka kirke og kontorbygg gjenåpnet i mars 2014. Menigheten befinner seg i en spennende og utviklende prosess med å fornye virksomheten og gudstjenestelivet.  Eiksmarka  kirke ligger «vegg-i-vegg» med barneskole og har flere barnehager i sitt nærområde.

Østerås menighet har ca. 7350 medlemmer. Østerås er en åpen og raus menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet, og som ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagsliv og høytider. Østerås kirke ligger tett på ungdomsskolen og har god nærhet til barnehager og barneskoler. Begge kirkene ligger lett tilgjengelig med offentlig kommunikasjon og nært Oslo. Stabene har en felles kirkeforvalter, tre undervisningsstillinger, tre prester, to kirkemusikere, to diakoner og en sykehjemsdiakon, kirketjenere, sekretær og ungdomsarbeidere.

 

Kontaktinformasjon:

Mari Louise Sulheim Søreide
Kirkeforvalter
 982 67 819
 
Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Østerås kirke, Ovenbakken 10, 1361 Østerås
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådhustorget 5
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger