Kapellan i Vestre Borgesyssel prosti, med tjenestested Råde sokn

Vil du være med på å bygge fellesskap som inkluderer, inspirerer og som involverer mennesker på ulike måter? Deler du menighetens visjon om "Mer himmel på jord"? Trives du i en stab med godt humør og stort engasjement for alle som bor i soknet? Da kan du være vår kommende kapellan.

Råde – den lille bygda med det store hjertet, bygda mellom byene.

I Råde er det nå ledig stilling som kapellan. Vi ser etter en livsglad og jordnær prest, som ønsker å forkynne evangeliet om Jesus til folk i alle aldre, og som kan være med å bevare og etablere møteplasser for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Råde menighet har samme visjon som Den norske kirke og Borg bispedømme: «Mer himmel på jord».  Vi ønsker å bygge fellesskap som inkluderer, inspirerer og som involverer mennesker på ulike måter, og er på jakt etter en prest som deler denne visjonen og disse verdiene, og som har evne til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert. 

Videre søker vi en prest som er ryddig og strukturert, har gode samarbeidsevner, liker å jobbe i team og har god relasjonskompetanse. I tillegg til de faste presteoppgavene ser vi etter en kapellan som kan være med å bygge møteplasser for mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Vi kan tilby høy trivselsfaktor i en stab med godt humør og hvor det er et stort engasjement for alle som bor i soknet. Er dette noe du også er opptatt av? Da er du den rette personen for oss.

Kapellanen går inn i turnus med sokneprest mht. gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter. Prestene i Råde benyttes også i noen grad til tjenester i prostiet. Kapellanen deltar i trosopplæringen og i kirke/skole-samarbeidet sammen med kateket og sokneprest, etter nærmere avtalt ansvarsfordeling. Kapellanen sitter også i noen av menighetens utvalg, etter nærmere fordeling mellom de ansatte.

Råde sokn er sammenfallende med Råde kommune, og grenser til Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Våler. Her er det gode muligheter for friluftsliv ved sjø, vann og i skog. Råde er en kommune i vekst med ca. 7600 innbyggere. Ca. 5280 er medlemmer av Den norske kirke. Det er to kirker i soknet; Råde kirke og Tomb kirke. I Furuly menighetssenter i Karlshus er det kontorlokaler for ansatte og forsamlingslokale for menigheten. Råde menighet betjenes av sokneprest, kapellan, kateket, kirkeverge, kirkegårdsarbeider og menighetssekretær. I tillegg er det for tiden tre personer som arbeider på timebasis som kirketjenere på lørdager og søndager.

Råde menighet har et godt samarbeid med Effata bedehus i Saltnes, der det holdes enkelte gudstjenester. Råde menighet har god kirkesøkning, og er kjent for å være en aktivt deltagende menighet mht. menighetssang og liturgi. Oppslutningen om trosopplæringen er også relativt god.

Les mer om oss på vår hjemmeside: https://rade.kirken.no/ og Facebook: Råde menighet

Se også video med presentasjon av staben her: https://youtu.be/EZ507Ns4kfI

 

Målform i kirke og skole er bokmål.

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt. Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.

Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å
ikke bli oppført på søkerlisten jmfr. Offentlighetsloven §25.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i konfirmantundervisning, trosopplæring og kirke/skole samarbeid etter nærmere avtalt ansvarsfordeling
 • Delta i turnus med andakt og sangstund på sykehjem
 • Bidra aktivt i arbeidet med å skape nye møteplasser i menigheten
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
 • Prioritere selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol
 • Praktisk teologsik utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper

 

 • God formidlingsevne til ulike grupper mennesker
 • Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse
 • Evne til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide ryddig og strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig og planmessig
 • Være fleksibel og initiativrik
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 kapellan etter KA's lønnsregulativ
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Arbeidsveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
Personalavdelingen
 +47 40453540
 th953@kirken.no
 
Tor Bjørn Andresen Osberg
Prost Vestre Borgesyssel
 +47 99527344
 tor.bjorn.andresen.osberg@kirkenimoss.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Skråtorpveien 2C, 1640 Råde
Publisert 2021-12-20
Søknadsfrist 2022-01-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger