Trosopplærer (100% stilling)

Skien kirkelige fellesråd

Det er ledig en 100 % fast stilling i trosopplæring i Skien kirkelige fellesråd, med tjenestested 80 % i Skien og 20 % i Siljan. Stillingen er koordinator for hele trosopplæringsområdet og vil ha et utøvende ansvar for trosopplæringsarbeidet i Skien menighet og Siljan menighet. Siljan- og Skien kirkelige fellesråd samarbeider om trosopplæringa og er felles trosopplæringsområde.

 

Skien er fylkeshovedstad i Vestfold og Telemark og har rike muligheter for kultur-, fritids- og friluftsliv. Skien kommune har ca. 55.000 innbyggere og er største by i Telemark. 

 

Skien menighet ligger i sentrum av byen hvor Skien kirke er et tydelig landemerke. Menigheten disponerer et eget nyoppusset menighetshus like ved kirken. Staben består av 2,3 prester, 1 kantor, 1 diakon (50 %) og 1 ungdomsdiakon (50 %), menighetssekretær og kirketjener.  

 

Siljan menighet er en ettsokns kommune med ca. 2400 innbyggere. Det er 15 km til Skien sentrum og 22 km til Porsgrunn. Siljan er en jord- og skogbruksbygd med mye fin natur og friluftsmuligheter. Menigheten disponerer et menighetshus. Menighetskontoret ligger i sentrum av Siljan, hvor sokneprest, kirkeverge, organist og menighetssekretær har kontorfellesskap.

 

I Skien er flere av trosopplæringstiltakene organisert som fellestiltak for hele byen. Det vil være et tett samarbeid med fellesrådets øvrige trosopplæringsansatte.

 

Stillingen er ledig med tiltredelse snarest.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Praktisk og organisatorisk ansvar for gjennomføring av trosopplæringstiltak i Skien og Siljan menigheter i samarbeid med de andre kirkelige ansatte og frivillige i menighetene.
  • Koordinator og hovedansvarlig for fellestiltak i trosopplæringsområdet
  • Ansvar for arbeidet med å utvikle trosopplæringsplanen i menighetene.
  • Medansvar for bruk og utvikling av sosiale medier, stoff til menighetsblad og nettside ang. trosopplæringen i menighetene.
  • Rekruttering, motivering og opplæring/veiledning av frivillige medarbeidere
  • Bistå kirkevergen i øvrige administrative oppgaver knyttet til trosopplæring

 

Ønskelige kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning, med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen

Gode kontaktskapende evner og må trives sammen med barn og ungdom

Allsidig erfaring med trosformidling

Ledererfaring

Personlig egnethet vil bli vektlagt

God kjennskap til Den norske kirke

 

Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner, en fleksibel holdning og personlig egnethet.

Det kreves medlemskap i Den norske kirke

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. kirkelovens § 29.

Søkeren bør disponere egen bil.

 

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende tariffavtaler og regelverk innenfor kirkelig sektor.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av:

Jorunn Fliid, kirkeverge Skien kirkelige fellesråd, 35 58 11 76

Jan Einar Hals, personalkonsulent Skien kirkelige fellesråd, 35 58 11 62/986 60 026

Øystein Gunnersen, sokneprest Skien menighet, 35 58 90 75/414 57 874

Dennis Larsen, sokneprest Siljan menighet, 35 94 11 74

 

Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes på epost: kirkevergen@skien.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 20.01.22

Arbeidsgiver Skien kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Schweigaards gate 11, 3717 Skien
Publisert 2021-12-27
Søknadsfrist 2022-01-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Skien kirkelige fellesråd

Skien
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger