Kapellan i Øvre Eiker/Hokksund - Eiker prosti

Vi søker etter en medarbeider som har lyst til å være med å bygge opp om det kirkelige arbeidet i menighetene i Øvre Eiker.

Her er barneskoler, ungdomsskoler og videregående skole, helsehus og flere bofellesskap for eldre. Øvre Eiker kommune har 18.900 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug menighet har ca 7200 medlemmer, Bakke 1300 medlemmer, Vestfossen 3600 medlemmer og Fiskum 1100 medlemmer.


I tillegg til soknekirkene Haug, Vestfossen, Bakke og Fiskum, er også Bingen kapell menighetskirke. Fiskum gamle kirke er en middelalderkirke som menigheten bruker om sommeren. Haug kirke i Hokksund er en middelalderkirke. Den framstår som hovedkirke. Vestfossen kirke er en moderne 11 år gammel arbeidskirke. Alle soknene har lokaliteter i tillegg til kirkerommene.


I menighetene er det arbeid for barn, ungdom og eldre, med flere barnekor, voksenkor, Ten Sing og faste formiddagstreff, Supertorsdag, og vaffelkafé i samarbeid med Røde Kors og flyktningearbeidet.
Sokneprest, kapellaner og prostiprest fordeler i stor grad gudstjenester mellom seg, og prestene i Øvre Eiker fordeler gravferder etter tjenestedager. Det er et utbredt samarbeid i trosopplæringen mellom menighetene.


Folkekirken står sterkt i Øvre Eiker, folk er glad i kirken sin og de kirkelige handlingene er en viktig del av arbeidshverdagen.


www.eiker.kirken.no
https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Inngå i gravferdsturnusen sammen med de andre prestene i Øvre Eiker.
 • Sammen med kateket og den andre kapellanen ha ansvaret for konfirmantundervisningen.
 • Inngå i den videre utvikling av menighetsarbeidet.
 • Delta i trosopplæringsarbeidet og i kirke-skole samarbeidet
 • Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning i Tunsberg bispedømme
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
 • Prostiet er tjenestedistrikt.
 • Tjenestefordeling vil bli gjennomgått på ny i samarbeid med den som tilsettes.
Kvalifikasjoner og egenskaper vi søker
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • samlende og engasjert
 • god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • en som trives med barn og unge
 • god på struktur og målrettet arbeid
 • trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid
 • glad i å formidle og forkynne
 • lyst til å gjøre et allsidig og variert prestearbeid 
 • Gode norskkunnskap, muntlig og skriftlig.
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 
 
Vi tilbyr

Kirka i Øvre Eiker har et godt arbeidsmiljø og ansatte som har vært der i mange år. Pga naturlig avgang er det flere nytilsatte. Kapellanstillingen som er ledig er en del av en nyorganisering, der den nytilsatte kommer inn i et fellesskap som sammen skal forme et nytt team. 

Det er 4 prestestillinger: sokneprest, 2 kapellaner og 50% prostiprest. Også prosten gjør tjeneste i Øvre Eiker. I tillegg er det menighetssekretær, diakon, kateket, trosopplærer og 2 kantorer og en organist. Fellesrådet med kirkeverge og saksbehandler er også en del av kontorfellesskapet.

 

Andre gode grunner:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25) 

 

Eiker prosti omfatter 8 sokn i kommunene Øvre Eiker, Modum Krødsherad og Sigdal. Prostesetet er i Hokksund Det er 10 prester i prostiet.

Øvre Eiker kommune er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Darbu og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.

 

Kontaktinformasjon:

Erik Haualand
Prost
 41 23 26 58
 
Anne Gjertrud Fugletveit
HR-leder
 45 96 87 83
 
Sylvi Fimland
HR-senior rådgiver
 41298991
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Prof. Hans Strøms vei 10, 3300 Hokksund
Publisert 2022-01-06
Søknadsfrist 2022-02-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger