Ungdomsrådgiver - samisk kirkeliv

Vil du bidra i Den norske kirkes arbeid med samisk ungdom?

Nå har du sjansen til det! Vi leter etter en ny rådgiver for arbeid med samiske ungdommer. Kollegaer i Kirkerådet, bispedømmene, menighetene og organisasjonene er viktige samarbeidspartnere for rådgiveren.

Kirkerådets avdeling for samisk kirkeliv har 5,5 ansatte og er samlokalisert med Nord-Hålogaland biskop og bispedømmeråd i Bispegården, Tromsø. Avdelingen er sekretariat for Samisk kirkeråd, Den norske kirkes nasjonale råd for samiske spørsmål. Samisk kirkeråd behandler saker som berører samisk kirkeliv, samisk språk og kultur og urfolk. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle Samisk Samisk kirkeråds ungdomsarbeid, herunder bl.a. Samisk konfirmantleir, ungdomshelger og ungdomslederkurs. 
 • Koordinere arbeidet til Samisk ungdomsutvalg (SUNG).
 • Arbeide med rekruttering.
 • Nettverksbygging inn mot relevante fagmiljøer og barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Bidra inn i avdelingens øvrige arbeid.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning. Pedagogisk, kirkefaglig og/eller samfunnsfaglig kompetanse vil bli vektlagt. 
 • Godkjennskap til samisk kirkeliv, det samiske samfunnet og Den norske kirke.
 • Muntlig og skriftlig kompetanse i et av de samiske språkene vektlegges.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
Personlige egenskaper
 • God evne til å komme i kontakt med ungdom. 
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til systematikk og oversikt i arbeid med dokumenter.
 • Strategisk, kreativ og målrettet.
 • God gjennomføringsevne.
 • Fleksibel og selvstendig.
 • Personlig egnethet vektlegges.
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver. 
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.
 • Arbeidsplass i Bispegården i Tromsø, fleksitid og godt arbeidsmiljø med variert og solid faglig kompetanse. 

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25. Den som tilsettes må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39).

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Kristina Labba
Generalsekretær, Samisk kirkeråd
 47892801
 kl286@kirken.no

 

 

Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haakon VIIs gate 5, 9011 Tromsø
Publisert 2022-02-23
Søknadsfrist 2022-03-20
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger