Undervisningsrådgiver i Nedre Romerike prosti

Ny og annerledes stilling innenfor trosopplæringen i Nedre Romerike Prosti.

Nedre Romerike prosti består av 14 menigheter i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen kommuner med til sammen omtrent 175 000 innbyggere. Det er et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser. Prostiet og Borg bispedømmes visjon er «Mer himmel på jord».

 

Undervisningsrådgiver i Nedre Romerike prosti

100% prosjektstilling over 2 år

 

Vi søker en person som ønsker å jobbe tett med prostiets undervisningsansatte, prost og kirkeverger. Fokuset i prosjektstillingen vil være å løfte og videreutvikle trosopplæringsfeltet og kirkens arbeid med barn og unge. Vil du jobbe strategisk og målrettet for å videreutvikle og tenke nytt om trosopplæringsarbeidet i prostiet, bør du søke denne stillingen. Det er aktivt trosopplæringsarbeid i alle menigheter med tilhørende trosopplæringsplaner og motiverte ansatte.

 

Lillestrøm kirkelige fellesråd opptrer som arbeidsgiver for undervisningsrådgiveren på oppdrag for Borg bispedømmeråd og Nedre Romerike prosti. Undervisningsrådgiver rapporterer til prost og kirkeverge i Lillestrøm kirkelige fellesråd. Nærmeste leder og personalansvar ligger til avdelingsleder kirkefag Lillestrøm kirkelige fellesråd.

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Strategisk planlegging og tilrettelegging for trosopplæringstiltak
 • Prosjektledelse av større felles prosjekter
 • Digital kommunikasjon, informasjon og profileringsarbeide
 • Ha fokus på samarbeidstiltak i fellesråd og prosti, både tverrfaglig og mellom de undervisningsansatte
 • Inspirere til god samhandling med frivillige i lokalt trosopplæringsarbeid, og utvikle samarbeidet mellom menighet, organisasjoner og offentlige instanser.
 • Bidra i prosessen med planer og relasjoner i skole-kirkesamarbeidet
 • Samarbeid med Borg bispedømmes rådgiver for trosopplæring

 

Avgrensing

Konfirmantarbeid hører inntil videre under prest/kateket i lokalmenighet

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig relevant høyskole- eller universitetsutdanning
 • Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra trosopplæringsarbeid i menighet er en fordel
 • Erfaring med utviklings- og prosjektrelatert arbeid
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid
 • Erfaring med digitale arbeidsverktøy og sosiale medier

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede, involvere, motivere og engasjere
 • Evne til å prioritere oppgaver og gjennomføre
 • I stand til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å tenke nytt og kreativt innenfor fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å bygge gode relasjoner med barn, unge og øvrige samarbeidspartnere
 • Være initiativrik og se løsninger fremfor problemer
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et spennende og kreativt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP
 • Kontor i moderne lokaler i Lillestrøm sentrum

 

Annet

 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Du må disponere bil

 

Prosjektet starter opp så snart det lar seg gjøre og varer i to år.

 

Søknadsfrist: 20. mai 2022

 

 

Kontakt:

Anne Mette Tangen, avdelingsleder kirkefag tlf. 90855399

Peter B. Straumann, kirkeverge i Lillestrøm tlf. 92053912   

Torstein Lalim, prost tlf. 99542542

 

Søknad med CV sendes på e-post til post@lillestrom.kirken.no

Arbeidsgiver Lillestrøm kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Storgata 32, 2000 Lillestrøm
Publisert 2022-04-29
Søknadsfrist 2022-05-20
Stillingstype 100% prosjektstilling over 2 år
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Lillestrøm kirkelige fellesråd
Storgata 32
2000 Lillesrøm
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger