Diakon i Bryn menighet

Har du et ønske om å skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser, også med fokus på ungdom? Brenner du for å være tilstede i livet til mennesker som trenger det? Har du lyst å bli del av en stor og engasjert stab?

Bryn menighet har ledig 100 % stilling som diakon fra sommeren 2022. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for menighetens diakonale arbeid i samsvar med vedtatte satsingsområder og prioriteringer
 • Skape varierte og inkluderende møteplasser for mennesker i ulike aldersgrupper og livsfaser, også med fokus på ungdom
 • Videreføre gode diakonale tilbud som f.eks Vaffelonsdag 
 • Koordinere, samt rekruttere og legge til rette for frivillig arbeid innen diakonien
 • Delta med liturgiske oppgaver ved enkelte gudstjenester
 • Være sekretær for menighetens diakoniutvalg, utvikling og oppfølging av lokal diakoniplan
 • Budsjettansvar for eget arbeidsområde
Kvalifikasjoner
 • Utdanning som diakon ihht. tjenesteordning for diakoner (søkere uten fullført diakonutdanning vil også vurderes og kunne tilbys mulighet til å fullføre masterutdanning)
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy og sosiale medier i arbeidet
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20.
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse.
Personlige egenskaper
 • Ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet, er relasjonssøkende, dialogskapende og evner å bygge nettverk
 • Utviklingsorientert, engasjert og motivert for oppgaven
 • God evne til å arbeide selvstendig, under ledelse og i team, evne til å motivere deg selv og andre og skape resultater
 • Bistå med oppgaver i fellesskapet når det trengs
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr en spennende arbeidsplass og du blir del av en engasjert stab med fokus på godt miljø og faglig kvalitet
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap i diakonforum i kirken i Bærum, med kolleger fra alle menighetene, institusjonsdiakoner og 13-20 - samtaletilbud for ungdom
 • Lønn etter KAs tariffavtale, god pensjonsordning i KLP
 • Tilsetting skjer med Kirkelig fellesråd i Bærum som arbeidsgiver, og med Bryn menighet som hovedarbeidssted pt.
 • Arbeidstid på kveld og i helg. Plusstid avspaseres iht. avtale
 • Oppstart august 2022, eller etter nærmere avtale

 

Bryn sokn har ca. 7.600 medlemmer.

Den nydelige kirken fra 1861 er en langkirke i teglstein som ligger vakkert til på Rykkinn i Bærum. Kirken har plass til ca. 340 mennesker. 150 meter fra kirken ligger menighetshuset med menighetssal, møterom og kontorer til alle ansatte. 

Bryn menighets motto er: «Mer Himmel på jord».

Bryn menighet er en raus menighet der alle er velkomne! Vi opplever oss selv som en sammensveiset og god stab av frivillige og lønnede medarbeidere. Vi er opptatt av å kunne favne bredt med arbeidet vårt, og har et ønske om å nå ut til alle som bor i soknet.

Staben i Bryn menighet består av kirkeforvalter, to prester, to undervisningsstillinger, diakon, kantor, sekretær, ungdomsarbeider og kirketjenere. Staben trives med å jobbe sammen og ser nå muligheter for å tenke nytt og åpent om veien videre.

Les mer om Bryn menighet her: www.bryn-menighet.no

 

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 129 000 innbyggere, hvorav 74.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv- og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Hanne Vibeke Winter-Hjelm
Kirkeforvalter
 98267808
 hw488@kirken.no
 
Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
 ka434@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegårdsveien 7, 1348 Rykkinn
Publisert 2022-05-06
Søknadsfrist 2022-05-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger