Kateket i Østerås menighet

100% stilling i Østerås menighet

Ønsker du å formidle den kristne tro og lære i møte med ungdom?

Østerås menighet søker en ny kateket. Vi har en godt utarbeidet trosopplæringsplan som grunnlag for arbeidet vårt med mange fine aktiviteter for barn og ungdommer. Nå søker vi deg som er glad i å se, utfordre og utruste ungdommer og som vil videreutvikle dette arbeidet i menigheten. Menigheten har omtrent 9000 medlemmer. En stor, tverrfaglig stab som består av to prester, kirkeforvalter, kantor, kateket, menighetspedagog, ungdomsarbeider, bandleder, diakon, sekretær og kirketjener. 

Det er et godt samarbeid mellom Østerås og Eiksmarka menigheter, og konfirmantarbeidet vårt er felles. Kullene er til sammen på rundt 100 konfirmanter, og det er derfor et tett samarbeid mellom kateketene i menighetene. Samtidig er det nært samarbeid med menighetspedagog om øvrige trosopplæringstiltak i menigheten. Samarbeidet gjelder også for noe familie- og barnearbeid, og større tiltak som Lys Våken og Tårnagent.

 

Arbeidsoppgaver
 • Hovedansvar for å planlegge og gjennomføre konfirmantundervisning, leirarbeid og ledertrening i samarbeid med kateket i Eiksmarka, øvrig stab og frivillige 
 • Informasjonsansvar overfor og kontakt med konfirmantforeldre
 • Ansvar for ungdomslederkurs i samarbeid med kateket i Eiksmarka
 • Budsjettansvar for konfirmantarbeidet
 • Ivareta undervisningsansvar for hele menigheten
 • Bidra i evaluering og videreutvikling av helhetlig trosopplæringsplan for alle døpte i alderen 0 - 18, i samarbeid med trosopplæringsutvalg, stab og frivillige.
 • Medansvar for enkelte trosopplæringstiltak for barneskolealder i samarbeid med menighetspedagog (blant annet Lys våken, Påskefest)
 • Videreutvikle tweensarbeidet og bygge bro inn i ungdomsarbeidet 
 • Ansvar for samarbeid med skoler og deres tilbud i kirken (blant annet skolegudstjenester til jul, pilgrimsvandring,)
 • Rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
Kvalifikasjoner
 • Vi søker primært en person med utdannelse som kateket (evt menighetspedagog)
 • Søkere med utdanning innen kristendom, teologi, pedagogikk, og med relevant praksis, vil også bli vurdert
 • Gode evner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter
 • Erfaring med kirkelig arbeid for barn og ungdom
 • God på bruk av it-verktøy, nettsider og sosiale medier
 • Du må være medlem av Den norske kirke, og dele dens tro og bekjennelse
 • Tilfredsstillende politiattest i medhold av trossamfunnsloven § 20
Personlige egenskaper
 • Du er sosial og kontaktskapende, og er god på å bygge relasjoner med barn, unge og deres familier
 • Du liker å utforske og formidle kristen tro i undervisning og forkynnelse
 • Du har ønske om å engasjere deg i lokalmiljøet og å bygge nettverk
 • Du har god evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å motivere deg selv og andre
 • Du er strukturert og god på å administrere, planmessig og kreativ
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Dyktige kollegaer i en nyetablert stab med stor anledning til påvirkning
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et sterkt og utviklende fellesskap med kolleger i Bærum, med blant annet et felles faglig samarbeidsforum for alle undervisningsstillinger
 • Mentorordning for nyansatte
 • Trening i arbeidstiden
 • Tilsetting med KfiB som arbeidsgiver og Østerås menighet som hovedarbeidssted p.t.
 • Tilsetting etter formelle kvalifikasjoner i kirkelig undervisningsstilling
 • Lønn etter KAs tariffavtale og pensjonsordning i KLP

Annet

 • Vi forventer at du vil utvikle deg og holde deg faglig oppdatert, og vi vil bidra til dette med tid og ressurser
 • Du må trives med kvelds- og helgejobbing, dette avspaseres iht. avtale
 • Oppstart september 2022, eller etter nærmere avtale

 

Østerås menigheten har i overkant av 10 000 innbyggere, og i underkant av 9 000 er medlemmer av Den norske kirke. Østerås er en åpen og raus menighet som er tydelig til stede i lokalmiljøet, og som ønsker å være en ressurs for befolkningen både i hverdagslivet og høytider. Menigheten ligger urbant til på "landet", samtidig nær Oslo. 

Menighetens visjon er nær Kristus, i livet. 
Østerås kirke er arbeidskirke og er bygget i 1974. Staben består av sokneprest, kapellan, diakon, kateket, kantor, kirketjener, menighetspedagog, Ten Singdirigent, ungdomsarbeider og daglig leder/kirkeforvalter.

 

Kirkelig fellesråd i Bærum er service- og forvaltningsorganet for Den norske kirkes ti sokn i Bærum. Bærum har 129 000 innbyggere, hvorav 74.000 er medlem i Den norske kirke. Kirken ønsker å være en tjenende og åpen folkekirke som er til stede i medlemmenes liv- og en aktiv medspiller bl.a i kommunens omsorgsarbeid, kulturvirksomhet og barne- og ungdomsarbeid. Kirketorget i Bærum tar imot henvendelser fra våre medlemmer om blant annet dåp, vigsler, bisettelser og begravelser på vegne av menighetene i Bærum. 

Kirkelig fellesråd i Bærum har arbeidsgiveransvaret for 100 ansatte, i utadrettede og administrative stillinger. Se også vår facebookside

 

Kontaktinformasjon:

Mari Louise Sulheim Søreide
Kirkeforvalter
 982 67 819
 
Kristin Anskau
Assisterende kirkeverge
 982 67 801
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Bærum
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ovenbakken 10, 1361 Østerås
Publisert 2022-05-06
Søknadsfrist 2022-05-29
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Bærum
Rådmann Halmrasts vei 14
1337 Sandvika
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger