Kantor/organist i Ski menighet

Nordre Follo kirkelige fellesråd

Nordre Follo kirkelige fellesråd har ledig 100% fast stilling som kantor/organist i Ski menighet.
Søknadsfrist 1.juni.
Ski menighet er den nest største menigheten i Nordre Follo kommune med 8.600 medlemmer.
Nordre Follo kommune ligger rett utenfor Oslo og er en del av den regionen som vokser mest i landet og har i dag ca 61.000 innbyggere.


Ski menighet har stor aktivitet og varierte gudstjenester, basert på 2 ordninger; ordinær gudstjeneste og storfamiliegudstjenester med band. Det er god gudstjenestedeltakelse med god salmesang.
Det er ønske om musikalsk bredde i gudstjenestene. Menigheten har voksenkor og flere kor og sangtilbud for barn og unge i menigheten og lokalmiljøet. Ski videregående skole har musikklinje og det er en aktiv kulturskole i kommunen som det er mulighet for å samarbeide med.
Det er to kirker i soknet. I Ski nye kirke, som er en arbeidskirke fra 1988 er det et Robert Gustavson-orgel, helmekanisk med 18 stemmer, flygel, samt lyd-, lys- og bilde-anlegg. Ski middelalderkirke fra 1150 har et mekanisk Marcussen & Sønn-orgel med 18 stemmer fra 2015, samt piano. De fleste vielser, begravelser og bisettelser skjer fra Ski middelalderkirke. Kantor/organist i Ski spiller begravelser og bisettelser i Nordre Follo.
Ski menighet er en grønn menighet og legger vekt på bærekraft i alle arbeidsområder.


Kontor for kantor/organist er i Ski nye kirke sammen med en allsidig, engasjert og erfaren stab.
Kantor/organist inngår i team med de andre organistene i de samarbeidende soknene i Nordre Follo sør med fordeling av gudstjenester og kirkelige handlinger. Kantor/organist deltar i fagteam musikk sammen med alle de andre kantor/organistene i fellesrådet og kan få enkelttjenester i hele fellesrådsområdet.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement sammen med prester, øvrige ansatte og frivillige.
 • Bidra til et variert og helhetlig sang- og musikkliv.
 • Dirigere SkiMix (menighetens voksen-kor)
 • Være en viktig bidragsyter i det strategiske arbeidet for å rekruttere og videreutvikle menighetens musikalske arbeid blant barn og unge.
 • Bidra inn i menighetens trosopplæring og skole/kirke-samarbeid.
 • Delta i stabsmøter og være en del av teamarbeidet i staben.
 • Arbeide med en kirkemusikalsk plan for menigheten.
 • Samarbeide med øvrige organister i Nordre Follo.
 • Ha ettersyn og vedlikehold av menighetens instrumenter. 
Kvalifikasjoner
 • Utdanning ihht kvalifikasjonskrav for kantor, eller relevant kompetanse og erfaring.
 • Beherske allsidig spill på orgel og piano, både solo og i samspill med andre.
 • Ønskelig med god kjennskap til norsk salmetradisjon, og vilje og evne til å fremme flere ulike musikalske uttrykk.
 • Erfaring som kordirigent er ønskelig.
 • Kunne arbeide både selvstendig og i team.
 • Beherske norsk flytende muntlig og skriftlig.
 • Kommunisere og samarbeide godt med barn, unge og frivillige medarbeidere.
 • Medlem av Den norske kirke.
 

Det vil bli lagt vekt på 

 • Personlig egnethet.
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
Vi kan tilby
 • Allsidig, aktivt og engasjert gudstjeneste- og menighetsliv.
 • Trivelig og engasjert arbeidsmiljø.
 • En sangglad menighet med stort potensiale for utvikling
 • Bynær menighet med gode offentlige kommunikasjoner.
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldene regulativ og tariffavtale knyttet til KA.
 • Pensjonsordning i KLP.

Andre opplysninger:

 • Det vil være nødvendig med bil i tjenesten.
 • Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest, jfr Kirkelovens § 29.
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøvespill og dirigering av kor.

Søknadsfrist: 01.06.2022


Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Sokneprest Sarah Olsson Haugstad, mobil: 93006792 eller assisterende kirkeverge Per Øyvind Skrede, mobil: 90137732.
Søknad på nett via webcruiter

 

Kontaktinformasjon: 

Per Øyvind Skrede
assisterende kirkeverge/HR-leder
 90137732
 
Sarah Olsson Haugstad
sokneprest
 93006792
Arbeidsgiver Nordre Follo kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Birkelunden 4, 1400 Ski
Publisert 2022-05-10
Søknadsfrist 2022-06-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nordre Follo kirkelige fellesråd

Ski
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger