Kirkeverge/daglig leder

Midt i hjertet av Setermoen står Bardu kirke. Der har den stått i snart to hundre år. Stille og stødig, men ikke fastgrodd. Hver eneste dag passerer tusenvis av mennesker forbi kirken. Noen i store trailere som haster forbi, andre haster av gårde på vei i bil eller til fots til et annet sted. Noen skal møte noen, handle eller dra på skolen. Andre igjen bruker tiden sin i fred og ro på en benk i kirkeparken eller utenfor menighetshuset. I kirken møtes folk for feiring – av fellesskap, Guds nærvær og livets store hendelser. Men du er hjertelig velkommen til å stikke innom kirka og kirkekontoret de helt vanlige hverdagene også. Ta en kopp kaffe eller te, og slå av en prat. Vi har åpent alle hverdager fra 09.00 - 15.00.

Om stillingen

Det er ledig 80 % fast stilling som kirkeverge/daglig leder i Bardu menighet fra 1.juli 2022.

Kirkevergen er daglig leder av fellesrådets virksomhet. Kirkevergen er den øverst leder av kirkelig fellesråds virksomhet og skal lede virksomheten i henhold til kirkelige organers lover og forskrifter og vedtak i Bardu fellesråd.  

Bardu kirkelige fellesråd består av ei menighet/sokn. Staben består av menighetssekretær i 70%, kirketjener/gravlunds arbeider i hhv 30% og 100%, kantor i 80%, menighetspedagog i 100% og sokneprest i 100%.

Hovedkirka, Bardu kirke, ligger sentralt plassert i kommunesenteret Setermoen. Like ved ligger menighetshuset med kontor- og forsamlingslokaler. Bardu menighet tre kapeller i hvert av dalførene og 7 gravlunder. 

Bardu kommune ligger i Indre Troms og har rundt 4000 innbyggere.

 

Arbeidsoppgaver:

Ledelse

 • Lede, koordinere og organisere aktivitetene innfor fellesrådets ansvarsområde
 • Arbeidsgiveransvar med rekruttering og personalforvaltning for de som er ansatt av fellesrådet.
 • Ansvar for at de ansatte bidrar til realisering av vedtatte mål og at det blir lagt til rette for et godt arbeidsmiljø som gir de ansatte utviklingsmulighet.
 • Overordnet HMS-ansvar samt internkontroll
 • Bidra til utvikling og oppfølging av mål, handlingsplaner og vedtak i fellesrådet
 • Bidra til god samhandling mellom menighetsråd, bispedømme, prosti samt utvalg og underutvalg.
 • Administrere valg av menighetsråd, fellesråd, bispedømmeråd.
 • Utadrettet arbeid for å fremme kirkens interesse overfor kommune og offentlighet
 • Sekretær og saksbehandler for Bardu kirkelige fellesråd og underutvalg

Økonomi

 • Økonomisk og administrativt lederansvar, med ansvar for planer, budsjett og regnskap
 • Kontakt med og rapportering til det offentlige

 

Forvaltning og drift

 • Ansvar og tilsyn, drift og forvaltning av kirkene, menighetshus og gravlundene
 • Gravferdsforvaltning

 

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, personal, it, økonomi, administrasjon
 • Erfaring med ledelse og personalansvar
 • God økonomiforståelse på budsjett og regnskap
 • Kjennskap til offentlig og kirkelig forvaltning, organisering og saksbehandling
 • Kjennskap til lover og forskrifter på personalområdet

Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes

 

Personlige egenskaper

 • Inneha stor grad av helhetsforståelse
 • Fleksibel, strukturert, løsningsorientert og engasjert
 • God muntlig og skriftlig fremstilling
 • Evne til å motivere sine medarbeidere
 • Kunne arbeide godt selvstendig og samarbeide i team med ansatte og frivillige
 • Forståelse og gjennomføringsevne for organisatoriske prosesser og organisasjonsutvikling

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

 

Vi kan tilby:

 • En variert, meningsfylt og utfordrende lederstilling med mange viktige oppgaver i et spennende og godt arbeidsmiljø
 • Kontorfellesskap med en engasjert stab og dyktige medarbeidere
 • Et godt sosialt fellesskap.
 • Lønn etter avtale i kirkelig sektor
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lederavtale

 

Annet:

 • Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke.
 • Kontor i egne lokaler i Bardu Menighetshus
 • Noe arbeidstid  på  kveldstid og i helger må påregnes.
 • Politiattest må framvises ved tilsetting iht kirkelovens § 29.
 • Fellesrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt.

Kontakt:

Leder i Bardu menighetsråd, Vigdis Bruvold

Kirkeverge/daglig leder Toril Johnsen-Dybdal

Den som blir ansatt må legge frem politiattest, som ikke er eldre en 6 måneder. Aktuelle søkere vil bli innkalt på intervju.

 

Arbeidsgiver Bardu menighet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bardu menighetskontor
Publisert 2022-05-10
Søknadsfrist 2022-05-23
Stillingstype Fast, 80% deltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bardu menighet
Ytterjordveien 3
9360 Bardu
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger