Ledige stillinger kantor/organist

I Larvik kirkelige fellesråd har vi dette året flere kantorer/organister som blir pensjonister. Det gjør at vi tilrettelegger for organiststillinger i de forskjellige menigheter som samsvarer med gjeldende forordning og derfor utlyser fire ledige stillinger som kantor/organist.
 • Kvelde og Hvarnes menigheter 70%
  Menighetene har et samlet medlemsantall om 1810 medlemmer. Kvelde kirke er en trekirke fra 1871 med et orgel bygget av August Nielsen restaurert av Junker i 1984. Mekanisk traktur med 10 stemmer. Det er et nyinnkjøpt piano i kirken.
  Hvarnes kirke er en trekirke fra 1705 og har et orgel fra Reil bygget i 2005. Mekanisk traktur med 10 stemmer.
  I Kvelde og Hvarnes menigheter samlet feirer vi gudstjeneste 3 søndager/måned.

 • Østre Halsen menighet 70%
  Menigheten har 4274 medlemmer. Østre Halsen kirke er en arbeidskirke fra 1983. Orgelet er fra 1984 og er bygget av Hammarberg. Mekanisk traktur med 15 stemmer. Det er et flygel i kirken. I Østre Halsen menighet feirer vi gudstjeneste 3 søndager/måned.

 • Hedrum menighet 50%
  Menigheten har 2646 medlemmer. Hedrum kirke er en middelalderkirke fra 1060. Orgelet er bygget av Christensen i 1981. Mekanisk traktur med 19 stemmer. Det er et flygel i kirken. I Hedrum menighet feirer vi gudstjeneste 2 søndager/måned.

 • Kjose menighet 20%
  Menigheten har 219 medlemmer. Kjose kirke er en trekirke fra 1850 med et orgel fra Gangfløt bygget i 1978. Mekanisk traktur med 12 stemmer. I Kjose menighet feirer vi gudstjeneste 1 søndag/måned.


Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetens kirkemusikalske aktivitet.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og stab.
 • Være del av vaktordningen for gravferder og vielser i Larvik prosti.
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • 4 års kirkemusikalsk utdanning. Annen musikalsk utdanning/erfaring kan vurderes.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og interesse og engasjement for folkekirke og menighet.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP. Søker må disponere bil.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Kontakt:

Spørsmål om stillingene rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, e-post 

Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no

Søknadsfrist 06.06.2022. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik kirkelige fellesråd
Publisert 2022-05-12
Søknadsfrist 2022-06-06
Stillingstype Deltid
Antall stillinger 4
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger