Trosopplærings, barne-og familiemedarbeider

Ledig stilling - 60% fast stilling som trosopplærings, barne-og familiemedarbeider i Askim menighet

Det er ledig 60 % stilling som medarbeider i trosopplæringen og barne-og familiearbeidet i Askim menighet i Den norske kirke.

 

Askim er siden 1.1.2020 en del av Indre Østfold kirkelige fellesråd, fellesrådene slo seg sammen samtidig med kommunene i vårt område. Askim er den største byen i Indre Østfold med ca. 16.000 innbyggere. Menigheten i Askim er forholdsvis stor både i forhold til antall medlemmer, ansatte og frivillig engasjerte medarbeidere. Teamet av ansatte består av godt skolerte og motiverte medarbeidere, blant annet en soknediakon, tre prester, kantor og to ansatte innenfor trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid. Vi har et godt samarbeid med Normisjon Askim, de andre misjonsorganisasjonene, kirkesamfunnene og kommunen. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Være med og videreutvikle gudstjenesten for barn og familier. 
 • Stillingen vil også inneholde utvikling av kontinuerlig arbeid for barn. 
 • Planlegge, administrere og gjennomføre trosopplæringstiltak i tråd med den vedtatte trosopplæringsplanen og i samarbeid med øvrig team og frivillige medarbeidere. 
 • Stillingen har hovedarbeidsområde innenfor trosopplæringstiltakene for 0-12år. 
 • Rekruttere og ivareta frivillige medarbeidere. 
 • Delta sammen med andre ansatte i barnehage/kirkearbeidet og skole/kirkearbeidet. 
 • Andre oppgaver vil kunne tillegges stillingen ut fra menighetens aktuelle behov. 

 

Kvalifikasjoner 

 • Relevant erfaring innenfor kristent arbeid med barn, unge- og familier. 
 • Relevant utdanning innenfor arbeidsområdet. 
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner i møte med barn og unge. 
 • Evne til å arbeide selvstendig. 
 • Gode samarbeidsevner. 
 • Beherske sosiale medier og dataverktøy. 
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig. 

Vi tilbyr 

 • Tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø med vekt på utvikling og samhandling. 
 • Offentlig pensjonsordning KLP. 
 • Fleksibel arbeidstid, kvelds- og helgearbeid må påregnes. 
 • Lønn og andre vilkår etter gjeldende regler og tariffavtale i kirkelig sektor. 

 

Tiltredelse etter avtale. Søker må være medlem av Den norske kirke. Prøvetid er 6 måneder. Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved tilsetting.  

Kontaktpersoner: Sokneprest Magne Torbjørnsen tlf. 414 20 766. Faglig leder for kirkefag, Åshild Moen Arnesen tlf. 408 80 948, 

Søknad og CV sendes postmottak@iokf.no  Søknadsfrist 8/6 kl. 12.00 

Arbeidsgiver Indre Østfold kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 31, 1814 Askim
Publisert 2022-05-16
Søknadsfrist 2022-06-08
Stillingstype 60% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Indre Østfold kirkelige fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger