Sokneprest i Skjee og Arnadal - Sandefjord prosti (vikariat, 100% heltid)

Vi søker en allsidig prest.

Sandefjord prosti har et ledig 1 års vikariat som sokneprest i Skjee og Arnadal ( Stokke i Sandefjord) fra august / september. Presten vi søker ønsker å jobbe sammen med engasjerte menighetsråd og stab.

Stokke består av et levende lokalsamfunn som ligger nært både til Tønsberg og Sandefjord med en reisetid på ca 1,5 time fra Oslo.

Soknepresten i Skjee og Arnadal er samlokalisert med staben for Stokkes kirker og inngår i et arbeidsfellesskap som betjener alle kirkene i Stokke.

Arnadal kirke (langkirke i tre fra 1882) og Skjee kirke (langkirke i stein fra 1100-tallet) er sentralbygg i bygdene. Arbeidet er variert og gir gode muligheter til å fordele oppgavene i samråd med soknepresten i Stokke og øvrig stab.


Det er også gode muligheter for at vikariatet lyses ut som fast stilling.

 

Arbeidsoppgaver
Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger, pt. fordelt mellom prestene etter tjenesteuker
Delta i stabs – og samarbeidsmøter
Medlem av menighetsråd
Delta i trosopplæringsteam – og konfirmantteam.
Delta i gjeldende beredskapsordning i Tunsberg bispedømme
 
Kvalifikasjoner
Utdanningsretning: Teologi/Livssynsfag
Utdanningstittel: Cand. theol. eller tilsvarende med praktikum 
Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.  
 
Personlige egenskaper
Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Ha evne til å inspirere og motivere
Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter
Bidra inn i prostifellesskapet
Lyst til å gjøre et allsidig og variert prestearbeid
Evne og vilje til å arbeide i team
Gode samarbeidsevner
 
Vi tilbyr

Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)

 

Kontaktinformasjon:

Raag Rolfsen
prost
 40487201
 
Anne Gjertrud Fugletveit
Hr-leder
 45968783
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stokke Ravei 419, 3160 Stokke
Publisert 2022-06-03
Søknadsfrist 2022-06-26
Stillingstype Vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger