Kantor/organist i Østre Halsen menighet

Vår kantor i Østre Halsen menighet går av med pensjon etter over 20 års virke i Larvik kirkelige fellesråd. Vi søker derfor etter ny kantor/organist i en 100% stilling fordelt på 70% ordinær kantorstilling i Østre Halsen menighet og 30% spesielt knyttet til gravferder i fellesrådsområdet.

Arbeidsstedet/menigheten:

 • Menigheten har 4274 medlemmer. Østre Halsen kirke er en arbeidskirke fra 1983.
 • Det er gudstjeneste 3 søndager/måned (nåværende forordning).
 • Instrumenter: Orgelet er fra 1984 og er bygget av Hammarberg. Mekanisk traktur med 15 stemmer. Det er også et flygel i kirken.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for menighetens kirkemusikalske aktivitet.
 • Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med sokneprest og stab.
 • Være del av innarbeidet vaktordning for gravferder og vielser i Larvik prosti. Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetens øvrige musikkliv, konserter etc.
 • Ha et utvidet ansvar for organisttjenester ved gravferd i Larvik kirkelige fellesråd.
 • Samarbeid med lokalt kulturliv.
 • Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis 4 års kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning.
 • Allsidige orgel- og pianoferdigheter, beherske flere musikksjangre og ha kunnskap og erfaring i korledelse.
 • God kjennskap til Den norske kirkes virksomhet og interesse og engasjement for folkekirke og menighet.
 • Trygg på bruk av IT-baserte verktøy.
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet er svært viktig for et godt og velfungerende samarbeid med sokneprest, stab, frivillige og menighetenes råd og utvalg. Personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt.

Det må beregnes arbeid på søn- og helligdager, noen lørdager i forbindelse med vielser og andre arrangement.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse kreves framlegging av politiattest. Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelige tariffavtale og vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger fra pensjonsselskapet KLP. Søker må disponere bil.

Søker må være forberedt på prøvespill i ansettelsesprosessen.

Kontakt
Spørsmål om stillingene rettes til kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, telefon 98231305, epost 

Søknad og CV sendes til kirkevergen@larvik.kirken.no

Søknadsfrist 31.07.2022
. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Halsegata 1, 3260 Larvik
Publisert 2022-06-13
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger