Menighetspedagog/ menighetsarbeider i 100% prosjektstilling i 2 år

Bodø kirkelige fellesråd

Vi søker etter en allsidig og engasjert person som kan lede og videreutvikle ungdomsarbeidet, samt delta i konfirmantundervisning. Rønvik Ung er et prosjekt og ble startet opp i 2018 med åpne torsdagskvelder, samt rekruttering til leirarbeid og MILK (minilederkurs).
Vi legger opp til at konfirmasjonsåret skal være en tid der unge blir kjent med sin lokale kirke, sin trosarv og med seg selv på ulike arenaer. Menigheten har fokus på leirarbeid i sitt arbeid med unge, men bruker også kirkebygg, naturen og nærområdet.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og utvikle menighetens ungdomstilbud/klubb
 • Delta i konfirmant arbeidet og undervisning
 • Delta i planlegging og gjennomføring av en del fellestiltak sammen med andre menigheter i fellesrådet
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med skoler
 • Andre oppgaver etter behov
 • Kvelds- og helgearbeid må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Pedagogisk og kristendomsfaglig kompetanse, men også annen relevant kompetanse kan være aktuell.
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og/eller trosopplæringsarbeid i menighet
 • Erfaring med prosjektarbeid og/eller arbeid med leir for ungdom
 • Søker må være medlem av Den norske kirke og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting (barneomsorgsattest)
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Personer som ikke fyller utdanningskravene eller har annet relevant utdanning og arbeidserfaring kan også søke
 • Medlem i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting (barneomsorgsattest)
Personlige egenskaper
 • Evne til både å arbeide selvstendig og i samarbeid med ansatte og frivillige
 • Har god formidlingsevne i undervisning og forkynnelse
 • Har evne til å kommunisere godt, spesielt med barn og unge
 • Ryddig og strukturert
 • Åpen og inkluderende
 • Evner å bygge gode relasjoner og fellesskap
 • Evne til å ta initiativ, være kreativ, raus og inkluderende
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale i henhold til KA sin tariff
 • Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Veiledning i diakonifellesskap
 • Tillegg for ubekvem arbeidstid
 • God pensjonsordning

For stillingen gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Vi oppfordrer interesserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Ved første gangs ansettelse gjelder en prøvetid på 6 måneder. Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr Offentlighetslovens § 25.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges frem i forbindelse med intervju. Opplysninger om hvordan søkerne stiller seg i ulike religiøse/kirkelige spørsmål kan bli innhentet og vektlagt.

 

Rønvik menighet er det største soknet i domprostiet med 10 436 medlemmer. Menigheten har ei ny arbeidskirke fra 1997 i bydelen Rønvik i Bodø. Rønvik menighet har et allsidig tilbud med aktiviteter til alle aldersgrupper. Staben består av en kateket, en menighetspedagog, to sokneprester, diakon, kantor, kirketjener og daglig leder. Menigheten er også i oppstartsfasen til et nytt og spennende ungdomsprosjekt. Rønvik er et samarbeidende sokn med Kjerringøy sokn. Soknene har felles daglig leder og menighetspedagog. Kjerringøy har egen sokneprest i deltidsstilling, organist og kirketjener. Rønvik menighet har mange engasjerte frivillige som deltar i arbeidet på flere områder i kirken.

 

Kontaktinformasjon:

Monica Nilsen
Daglig Leder
 990 38 113
 
Torkel Irgens
Sokneprest
 908 31 739
Arbeidsgiver Bodø kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Amtmann Worsøes gate 28, 8012 Bodø
Publisert 2022-06-20
Søknadsfrist 2022-07-03
Stillingstype 100% prosjektstilling i 2 år
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bodø kirkelige fellesråd
Storgata 29, 2.etg
8006 Bodø
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger