Daglig leder - Fana menighet

Bergen kirkelige fellesråd

Engasjert menighet søker daglig leder 

Bergen kirkelige fellesråd har ledig en 100 % fast stilling som daglig leder, for tiden med arbeidssted Fana sokn.  

Stillingen som daglig leder krever en allsidig og trygg ledertype som evner å skape gode relasjoner og bygge tillit. Ønsker du å skape en god organisasjonskultur i samarbeid med ansatte og frivillige? Er du en dyktig administrator som liker å motivere og engasjere? Vil du bidra til å oppfylle visjonen «Mer himmel på jord»? Da er du kanskje den vi søker! 

Fana sokn ligger i Fana prosti i Bergen, og omfatter middelalderkirken Fana (fra 1100-tallet) og nærkirken Ytrebygda (åpnet i 2011). Det bor ca. 15.000 medlemmer i soknet. 

Soknet har et tett og tradisjonsrikt samarbeid med organisasjonen KFUK-KFUM Fana, og mye av barne- og ungdomsarbeidet i Fana skjer i regi av dem.  Av utvalg i soknet kan nevnes: diakoni, bygg, økonomi, menighetsbygging i Fana og i Ytrebygda. 

Det er gudstjeneste hver søndag i begge kirkene. Fana kirke har hovedtyngden av dåpshandlinger, vielser og begravelser. Sokneprest og daglig leder har sammen det daglige ansvaret for menighetens virksomhet og bidrar til god kommunikasjon og samspill i menigheten og nærmiljø. Med seg har de en tverrfaglig stab med bred kompetanse. Bestående av to prester, daglig leder, diakon, kirketjenere, undervisningsstillinger, to kantorer og barne- og ungdomsmusiker. De 13 ansatte deler kontorfellesskap i Fana menighetssenter.  
 
I tillegg til menighetenes eget konsert- og musikkarbeid er det et rikt og variert sang- og musikkliv innenfor soknet. Menighetene har god kontakt og samarbeid med disse.  

Tilsettingen skjer i Bergen kirkelige fellesråd med områdeleder for Fana prosti, som nærmeste overordnet. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Overordnet ansvar for menighetsrådets virksomhet i menigheten og arbeide for samt drive menighetsutvikling sammen med sokneprest og menighetsrådsleder. 
 • Sammen med sokneprest skal daglig leder sørge for at det er en hensiktsmessig arbeids - og oppgavefordeling i staben. Daglig leder skal lede, koordinere og fordele oppgaver og ansattressurser i fellesrådslinjen, mens sokneprest leder prestetjenesten. 
 • Ledelse og personalansvar for 6 ansatte som lønnes over fellesrådets budsjett. 
 • Saksbehandling og gjennomføring av menighetsrådets vedtak.   
 • Økonomistyring, planlegging og rapportering for menighetens virksomhet og drift av menighetens givertjeneste og utleie. 
 • Overordnet ansvar for drift av menighetskontor, tilgjengelighet og informasjonsarbeid.    

 

Søker må ha førerkort klasse B og må disponere bil. 

En del kvelds- og helgearbeid må påregnes. 

 
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning på bachelor/mastergradsnivå, gjerne innenfor fagområdene ledelse, økonomi, eller administrasjon. Søker med annen relevant utdanning/praksis kan vurderes. 
 • Ledererfaring og -kompetanse.
 • Erfaring med ledelse av fagstillinger vil være en fordel.
 • God økonomiforståelse og erfaring med regnskaps- og budsjettarbeid.  
 • Vilje og evne til å arbeide selvstendig og effektivt.  
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne. 
 • Kjennskap til offentlig saksbehandling.
 • God digital kompetanse og evne til å ta i bruk og implementere nye program og løsninger. 

 

Erfaring fra tilsvarende arbeid innenfor kirke og menighet er en fordel 

Personlige egenskaper
 • Positiv innstilling 
 • Gode samarbeidsevner  
 • Evne og mot til å ta faglig kompetente beslutninger  
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig 
 • Vilje til å ta i bruk nye digitale løsninger 
 • Blikk for forbedring og utvikling 

 

I tillegg til formelle kvalifikasjoner vil vi vektlegge personlig egnethet til stillingen, og dersom du føler at denne stillingen "snakker til deg" ser vi fram til å motta din søknad!

 

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Vi tilbyr

Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement. 

Bergen kirkelige fellesråd kan tilby 

 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse 
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med godt ledernettverk 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søkerportalen webcruiter (Talentech). Søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, må legge ved NOKUT-godkjenning og godkjente norske oversettelser. 

Søker kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søknad om unntak fra offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25 håndheves strengt. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres. 

 

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) bygger og forvalter kirkebyggene og gravplassene i Bergen og har ansvar for gravplassmyndigheten på vegne av alle byens innbyggere. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er "Mer himmel på jord".

 

Kontaktinformasjon:

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Sjef kirkeliv, kultur og diakon
 91630424
 
Eli Heggdal
Områdeleder Fana og Åsane prosti
 
May Britt Skåtøy
HR sjef
 91343237
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Marken 34, 5017 Bergen
Publisert 2022-06-21
Søknadsfrist 2022-08-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger