Kateket/menighetspedagog i Bergen domkirke menighet

Bergen kirkelige fellesråd

Liker du å arbeide med barn og ungdom?
 
Bergen kirkelige fellesråd har ledig stilling som kateket/menighetspedagog
(100 %) i Bergen domkirke menighet.
 
Bergen domkirke menighet omfatter størstedelen av Bergen sentrum, og ble opprettet 1. januar 2002, da seks sentrumsmenigheter ble slått sammen til en. Menigheten har fem kirker; Domkirken, Johanneskirken, Nykirken, Mariakirken og St. Jakob kirke, og ønsker sammen å være” et hjem med mange rom”.  Menigheten har et mangfoldig menighetsliv.
 
Kateket/menighetspedagog har ansvar for å planlegge og gjennomføre menighetens trosopplæring fra 0-14 år, i samarbeid med øvrig stab og frivillige. Av etablert arbeid nevnes dåpssamlinger, babysang, barnehagesamlinger, barnegospel, knøttekor i samarbeid i Åpen barnehage og deltakelse i konfirmantarbeid.  I tillegg kommer breddetiltak i form av gudstjenester/samlinger for ulike aldersgrupper.  Det er vedtatt revidert trosopplæringsplan og kateket/menighetspedagog jobber ut ifra denne.
Kateket/Menighetspedagog vil bli tilsatt i Bergen kirkelige fellesråd, med daglig leder i Bergen domkirke menighet som nærmeste leder.

 

Arbeidsoppgaver
 • Samlinger med barnehage annenhver uke
 • Babysang
 • Barnegospel
 • Knøttekor/Familiemiddag i åpne barnehage/månedlige dåpssamlinger

Kateketen/menighetspedagogen vil også være delaktig i:

 • Skole-kirke samarbeid
 • Kulturarbeid
 • Komitearbeid

Det må regnes med noe kvelds – og helgearbeid.

   
Kvalifikasjoner
 • Bachelor/Master i kirkelig undervisning iht. tjenesteordning for kateketer
 • Utdanning på høyskolenivå, med pedagogikk og kristendom i fagkretsen
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og strukturert
   
Personlige egenskaper
 • Er initiativrik og kreativ
 • Er kontaktskapende
 • Er glad i å arbeide med og formidle til barn og unge
 • Evne til å motivere seg selv og andre
 • Det er en fordel med erfaring fra kirkelig barne- og ungdomsarbeid
 • Erfaring med å bruke IT-verktøy i det daglige arbeidet


Personlig egnethet vil bli vektlagt sammen med øvrige kriterier

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

Søker må være medlem av Den norske kirke.

Lønn etter gjeldende avtaleverk
Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.

Vi tilbyr
 • Pensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med godt ledernettverk
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling


Søker kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søknad om unntak fra offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25 håndheves strengt. Dersom Bergen kirkelige fellesråd mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres.


 
Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til, Daglig leder Marit Jørstad ; mj426@kirken.no; tlf. 97159033 områdeleder Berit Bakke, mob.996 04 561.
 
SØKNADSFRIST: 7. august 2022

 

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) bygger og forvalter kirkebyggene og gravplassene i Bergen og har ansvar for gravplassmyndigheten på vegne av alle byens innbyggere. BKF ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes 25 menigheter i Bergen og er arbeidsgiver for 160 ansatte med kirkevergen som daglig leder. Vår visjon er "Mer himmel på jord".

 

Kontaktinformasjon:

Marit Tove Jørstad
Daglig leder
 97159033
 mj426@kirken.no
 
Berit Bakke
Områdeleder
 99604561
Arbeidsgiver Bergen kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Marken 34, 5017 Bergen
Publisert 2022-06-21
Søknadsfrist 2022-08-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bergen kirkelige fellesråd

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger