Sokneprest i Østre Borgesyssel prosti med tjenestested Trøgstad og Båstad sokn

Den norske kirke, Borg bispedømme

Trives du i landlige omgivelser og kunne tenke deg å være med på å videreutvikle søndagens gudstjenestetilbud i samarbeid med frivillige, lag og foreninger?  Da hører vi gjerne fra deg.

Vi søker ny sokneprest til Trøgstad og Båstad sokn, og ser etter en allsidig prest som vil trives i bygda og som kan engasjere og lede ansatte og frivillige i gudstjenestefeiring og trosopplæringstiltak. 

Menigheten har gjennomgått et omfattende strategiarbeid for hele sin virksomhet, og av satsningsområdene kan nevnes:

 • Frivillighet i trosopplæringstiltak og gudstjenestefeiring.
 • Videreutvikling av gudstjenestesøndagen (f.eks. kulturtiltak i forlengelsen av gudstjenesten).
 • Utvidelse av samarbeidet med lag og foreninger. 

For tiden er det rundt 70 frivillige involvert i gjennomføringen av gudstjenestene. I tillegg til regelmessige gudstjenester i kirkene, holdes det hvert år flere gudstjenester utendørs og i grendehus; de fleste av dem i samarbeid med forskjellige lag og foreninger i bygda. Menigheten har vært en del av trosopplæringsreformen helt fra forsøksperioden i 2006, og også i trosopplæringsarbeidet er mange frivillige involvert.

Her er det fint å være prest:
- Kirketeamet i Trøgstad og Båstad har et godt og inkluderende arbeidsmiljø
- Variert og godt lag- og foreningsliv
- Gode muligheter for friluftsliv
- Gunstige boligpriser sammenlignet med mer bynære områder
- Trivelige landbruksområder med nærhet til Oslo

I bygda er det tre barneskoler, en ungdomsskole og fem barnehager og samarbeidet med kirken er utstrakt og godt. Soknepresten besøker også jevnlig aldershjemmet og psykisk helseteam.

Trøgstad og Båstad menighet er en typisk folkekirkemenighet med bred kontaktflate mot alle deler av befolkningen. Oppslutningen om kirkelige handlinger og trosopplæring er svært god.  Menighetens to kirker; Trøgstad kirke, en middelalderkirke fra 1250 og Båstad kirke fra 1860. Ved begge kirkene er det kirkegårdsanlegg og menighetshus. Gudstjenestelivet er rikt og variert.

Disse vil du samarbeide med:
Staben består av sokneprest, organist, kateket, menighetspedagog og kirketjenere. Det er administrative stillinger for hele Fellesrådsområdet, og alle prestene i Indre Østfold er samlokalisert med hyggelig kontorfellesskap i Askim. I tillegg er det er lagt til rette for lokal kontorplass i Kirkestallen v/Trøgstad kirke.

Trøgstad og Båstad er et landbruksområde. De fleste arbeidsplassene i bygda er likevel i kommunal sektor. Mange pendler også ut av bygda til sine arbeidsplasser. Med bil tar det ca 1 time å kjøre til Oslo. Det er tre tettsteder i soknet; Havnås, Båstad og Skjønhaug.

Vil du vite mer om oss? Se presentasjonsvideo her

Se også våre nettsider: https://kirken.no/indreostfold
Facebook: Den norske kirke i Indre Østfold

Målform i tjenesten er bokmål.

For å sikre en god kjønnsbalanse blant prestene i prostiet, oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer, lover, tariffavtaler, reglement m.m samt avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særlige samarbeidsområde og tjenestedistrikt.

Den som tilsettes må delta i beredskapsordning som omfatter flere prostier.
Politiattest (barneomsorgsattest) vil bli avkrevd før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stillinger kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, jmfr. offentlighetsloven § 25.  

 

Arbeidsoppgaver
 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Medvirke ved ungdomsarbeid og trosopplæring, herunder konfirmantarbeid
 • Menighetsbyggende arbeid
 • Nettverksbygging i lokalmiljøet
 • Delta i arbeidsveiledning
 • Selvstendig faglig og åndelig utvikling i henhold til ordinasjonsløftet
 • Menighetsråd og utvalgsarbeid
 • Delta i felles mandagsberedskapsordning i prostiet
 • Delta i Bispedømmets beredskapsordning
 

Kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Cand.theol eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å arbeide selvstendig
 • Evne og vilje til å samarbeide med frivillige medarbeidere
 • Gjennomføringsevne og administrativ ryddighet
 • God arbeidskapasitet
 • Gode evner til å kommunisere og formidle, samt vilje og interesse for å bruke digitale verktøy og sosiale medier
 • Evne til kreativitet og nytenkning
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter KAs lønnsregulativ
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Godtgjøring etter gjeldende regelverk
 • Åndelig veiledning
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Østre Borgesyssel prosti ligger syd/øst i Borg bispedømme og har vakre og varierte naturområder med skog, innsjøer og åpent kulturlandskap: Indre Østfold (tidligere Eidsberg, Trøgstad, Askim, Spydeberg og Hobøl), Marker, Rakkestad, Aremark, Skiptvet og Aurskog-Høland. Småbyene og tettstedene i prostiet er i vekst. Østre Borgesyssel prosti har 6 kirkelige fellesråd, 15 menighetsråd og 21 sokn. Prostiet vil være betjent av 17 menighetsprester og 1 fengselsprest, og prostiet vil ha 29 kirkebygg. Medlemstallet vil være om lag 56 000 og innbyggertallet 80 000.

 

Kontaktinformasjon:

Tormod van der Hagen
Personalsjef
 + 47 40453540
 th953@kirken.no
 
Kåre Rune Hauge
Prost
 +47 90177758
 kh989@kirken.no
Arbeidsgiver Borg Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkegata 31, 1814 Askim
Publisert 2022-06-22
Søknadsfrist 2022-07-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Borg Bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger