Kulturrådgiver ved Nidaros bispedømmekontor - 50% stilling

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Er du interessert i kirke og kultur? Har du lyst å være med på å utvikle kirka som kulturaktør i alle lokalsamfunn i Nidaros?

Nidaros bispedømmeråd utlyser en 50% fast stilling som kulturrådgiver.

Den norske kirke er en av landets tyngste kulturaktører – til stede og synlig med et bredt kulturuttrykk i alle landets lokalsamfunn. Nidaros bispedømme har 118 sokn med mange og mangfoldige aktiviteter innenfor gudstjenesteliv, sang- og musikkliv, slik som relevant konsert- og kulturarena, møteplass og mye mer.

I Nidaros har vi for eksempel Levanger kulturkirke, Nidarosdomen med sine kvalitetskor og konserter med verdenskjente artister og menigheter som legger til rette for et mangfold av kulturarrangement gjennom året. 

Nidaros bispedømmeråd har et særlig ansvar for Saemien Aalmege- sørsamisk menighet i det sørsamiske området. Alle kirkefaglige rådgivere ved bispedømmekontoret i avdeling for Kirke og samfunn har medansvar for å legge til rette for sørsamisk kirkeliv.

Vi søker en kreativ, skapende og engasjert medarbeider som evner å inspirere og støtte kirkens kulturarbeidere. Du er en medarbeider som kan arbeide selvstendig, men også tverrfaglig sammen med bispedømmets rådgiverstab i avdeling Kirke og samfunn, og du brenner for samspillet mellom kirke og samfunn. 

Du kan være en utøvende kunstner med tilknytning til en kulturinstitusjon eller freelancer, eller du kan være en person med kulturfaglig kompetanse innen arrangørfeltet, kunstfeltet eller andre kulturfeltet. Du må kunne være en kulturfaglig ressursperson for kirkens musikere og kulturarbeidere.

Ditt primære oppdrag vil være å bygge bred kulturkompetanse og inspirere til et utvidet og forsterket kulturuttrykk og kulturengasjement i kirka. Arbeidssted vil være i Erkebispegården i Trondheim.

 

Kulturrådgiverens mulighetsråd og arbeidsoppgaver

- Ansvar for fagforum for bispedømmets kirkemusikere og kulturarbeidere
- Stimulere lokalkirkens selvforståelse som kulturkirke, relevant kulturarrangør og kulturformidler
- Stimulere sør-samiske kulturuttrykk i bispedømmet og lokalkirken
- Gi faglig støtte til lokale kirker som har en særlig ambisjon om å være kulturkirker
- Gi faglig støtte til lokalkirken i forbindelse med kulturarrangement, herunder finansiering
- Arbeide med kirkens selvforståelse som relevant aktør i samhandling med lokale lag, organisasjoner og ulike kulturinstitusjoner som kulturhus, bibliotek, litteraturhuset,     billedkunst, teater, osv.

Kvalifikasjoner
- Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå 
- Relevant erfaring kan erstatte utdanning
- Erfaring fra og forståelse for kirkelig virksomhet
- God muntlig og skriftlig norsk og engelsk fremstillingsevne
- Medlemskap i Den norske kirke
Personlige egenskaper
- Evne til utvikling og nyskaping
- Evne til å jobbe selvstendig og tverrfaglig
- Evne til å inspirere og formidle
- God oversikt og nettverk innenfor kulturfeltet
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr

- Spennende og varierte oppgaver i en hektisk arbeidsdag
- Trivelig og godt arbeidsmiljø
- Lønn i henhold til tariff for Den norske kirke, stillingskode 1434 rådgiver
- Medlemskap i Statens pensjonskasse 
- Bedriftshelsetjeneste 
- Flotte kontorlokaler med attraktiv beliggenhet

 

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

For mer informasjon om Nidaros bispedømme viser vi til vår hjemmeside: www.kirken.no/nidaros.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, andre avtaler og regelverk samt eventuelle endringer i arbeidsoppgaver. Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten selv om de ber om ikke å bli det.

 

Nidaros bispedømmekontor er felles administrasjon for Nidaros bispedømmeråd, Nidaros biskop og Preses. Kontoret ligger i Erkebispegården i Trondheim. Vi driver en regional kirkelig rådgivnings- og kompetansevirksomhet for menigheter og tilsatte, og er arbeidsgiverorgan for bispedømmets tilsatte prester. Virksomheten er organisert i to seksjoner; Kirke og samfunn og Personal- og administrasjon, til sammen ca. 13 årsverk. I bispedømmet er det 118 sokn, 34 fellesråd og ni prosti. Det forvaltningsmessige ansvar omfatter 126 årsverk og ca. 166 millioner kroner på årsbasis.

 

Kontaktinformasjon:

Steinar Skomedal
stiftsdirektør
 928 02 499
 ss859@kirken.no
 
Inge Torset
seksjonsleder
 484 50 366
 it474@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kongsgårdsgata 1A, 7013 Trondheim
Publisert 2022-06-24
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype 50%, fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger