Sokneprest i Indre Helgeland prosti, med Hemnes sokn som tjenestested

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Det er ledig 100% stilling som sokneprest i Hemnes sokn.
Dette er en mulighet til å være prest i Nord-Norge med variert tjeneste og gode kolleger i en innholdsrik folkekirkemenighet. Hemnes er innpakket av storslått natur med Nord-Norges høyeste fjell, isbre, villmark, kulturlandskap, fjorder og kort vei ut til vakre Helgelandskysten.

Å være sokneprest i Hemnes sokn innebærer å være med å bygge en menighet med stort potensiale. Stillingen har nært samarbeid med sokneprest og øvrige kirkelige ansatte i Korgen og Bleikvassli sokn. Disse tre soknene utgjør Hemnes kirkelige fellesråd, som er sammenfallende med Hemnes kommune. Fellesrådsområdet betjenes av 2 sokneprester, kateket, organist, kirketjener, graver, sekretær (40 % stilling) og kirkeverge.  Alle fellesrådsansatte arbeider i alle tre soknene. Sokneprestene gjør det samme, men med tyngdepunkt i sitt særskilte sokn.  Kirkestaben har gode kontorforhold på Hemnesberget. Kontoret ligger en snau kilometer fra prestegården som er disponibel for stillingen. Menighetene har gode arbeidsforhold, god samhandling med frivillige og en stab med lang fartstid.


Kirka i Hemnes er godt integrert i lokalsamfunnet og samarbeider godt med kommune og kulturliv. Hemnes kirke er fra 1872, og er listeført som verneverdig av riksantikvaren. Et eget menighetshus ligger 500 meter bortfor kirka.  Soknet har to tettsteder; Hemnesberget som er det største, og Finneidfjord. 
Se mer informasjon om kirkens arbeid på: http://www.hemnes.kirken.no/

Det er to alders og sykehjem i kommunen, henholdsvis på Hemnesberget og i Korgen, hvor samarbeidet er godt og andakter innarbeidet. Kommunen har fem barneskoler, hvorav tre også er ungdomsskoler. Ungdomsskolekretsene sammenfaller med soknegrensene.
Konfirmantundervisningen foregår etter skoletid i kirke og menighetshus i hvert av de tre soknene. Samlinger på tvers av soknene er også innarbeidet. Bl.a. arrangeres Hemnesnatt som en ettertraktet «happening» for konfirmanter i hele regionen. Alle tre menighetene har etablert faste tilbud for barn og unge gjennom oppveksten, samtidig som pågående evaluering og utvikling sees som nødvendig og nyskapende. Det er god oppslutning om trosopplæringstiltakene.

 

Arbeidsoppgaver
 • Kirkelige handlinger.
  Hemnes: etter ny gudstjenesteforordning er det 26 gudstjenester i sognet, hvorav en gjerne er en friluftsgudstjeneste.  Siste år var det 18 begravelser, 3 vigsler,
  14 dåp og 12 konfirmanter i sognet
  Korgen: det er 26 forordnede gudstjenester i soknet. Siste år var det 24 begravelser, 1 vigsel, 17 dåp og 29 konfirmanter i sognet
  Bleikvassli: siste år var det 14 begravelser, 1 vigsel, 3 dåp og 1 konfirmant i sognet
 • Lede gudstjenestelivet
 • Medlem i menighetsrådet og samarbeide i det kirkelige arbeidet
 • Det er soknepresten i Korgen menighetsråd som sitter i Fellesrådet
 • Delta i konfirmantarbeid, diakonalt arbeid, trosopplæring og beredskapsordningen
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner
 • Evnen til å motivere og inspirere

For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Hvis ønskelig kan presteboligen leies. Den ligger like ved Hemnes kirke, og er fra 1883. Den ble grundig renovert sommeren 2003. Arealet er på 175 kvm i to fulle etasjer. I første etasje er det 5 stuer/oppholdsrom, gang med hoveddør, wc, kjøkken med egen kjøkkeninngang, vaskerom og spiskammers. I andre etasje er det 5 soverom, gang, 2 boder og bad. Boligen har kjeller og loft. Uthus/garasje bak boligen.

 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA
 • Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Bokmål er målform i skole og kirke
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

 

Annet

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand,

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Kontaktinformasjon:

Karianne Egeberg Gullfjell
Prost i Indre Helgeland
 +47 479 74 841
 karianne.egeberg.gullfjell@rana.kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 +47 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Idrettsveien 36, 8640 Hemnesberget
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme

Bodø

Arbeidsliv

Fjell, fjord og åpent hav i Ofoten

Ofoten prosti ligger helt nord i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet omfatter kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger