Sokneprest i Indre Helgeland prosti, med tjenestested Sjona sokn, Mo i Rana

Den norske kirke, Sør-Hålogaland bispedømme

Har du lyst til å jobbe i Nord-Norge med variert tjeneste, gode kollegaer, by og land og storslått natur, med godt tilbud for barn, voksne og eldre? Da kan stillingen som sokneprest i Sjona være noe for deg. Dette er en liten folkekirkemenighet, hvor lokalbefolkningen er glad i og opptatt av kirken sin.

Som sokneprest i Sjona vil du ha en variert og meningsfull tjeneste og være jevnlig i kontakt med alle aldersgrupper i forbindelse med ulike tilbud. Soknepresten har ansvar for gudstjenestene i soknet som feires ca. en gang i måneden i Sjona kirke (12 gudstjenester forordnet). Du vil også inngå fast i gudstjenestearbeidet i nabo-soknet, Nord-Rana, som har gudstjenester på de fleste søn– og helligdager (52 gudstjenester forordnet). Trosopplærer, konfirmanter og diakonimedarbeider er gjerne inkludert i gudstjenestene. I Rana kirkelige fellesråd er det i tillegg to stillinger innenfor trosopplæring, og samarbeidet mellom soknene er godt. 

Soknepresten i Sjona har ansvar for konfirmantarbeidet (ca. fem til syv konfirmanter pr. år). Det er tradisjon for godt konfirmantsamarbeid innenfor hele Rana kirkelige fellesråd. Du vil utføre begravelser i hele fellesrådsområdet, i dialog med prost.

Soknepresten i Sjona vil ha muligheter for å bygge opp nye tilbud for å utvikle menigheten, dette i godt samarbeid med menighetsrådet. Det er mange kirkelige tilsatte innenfor fellesrådsområdet, blant annet har Sjona kirketjener og organist sammen med Nord-Rana sokn. Kontorlandskapet er i Ytteren kirke, som er en arbeidskirke med gode lokaler for mange aktiviteter.
Se https://rana.kirken.no for mer informasjon om Kirken i Rana og Sjona menighet.

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året. Polarsirkelbyen Mo i Rana er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Rana kommune, med sine mer enn 26 000 innbyggere, er en kommune i rivende utvikling. Visste du at landets første battericellefabrikk i disse dager etableres i Rana, og skal sysselsette 1500 ansatte? De skal også i gang med å bygge ny og større flyplass som vil korte ned avstanden til resten av verden.

Sjona består av seks bygder, fra Flostrand i vest til Straumbygda i øst, med underkant av 1000 innbyggere. Her finnes mange lokale «perler», som restaurant for store matopplevelser med «Til Elise Fra Marius», som satser på gourmetmåltider med kortreist mat. Sjona er også rik på jordbruk og fiskeoppdrett. Her er egen barnehage, barne– og ungdomsskole, eldresenter og butikk med stemningsfull kafé. Naturen byr på både sjø og fjell.

På kommunens hjemmeside finner du mer om det å flytte til Mo i Rana. https://www.rana.kommune.no/flytte-til-rana/

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede gudstjenestelivet
 • Utøve kirkelige handlinger
 • Delta i menighetsrådet og samarbeide i det kirkelige arbeidet
 • Samarbeide og administrere frivillige
 • Konfirmantarbeid, diakonalt arbeid og trosopplæring
 • Delta i beredskapsordningen
 • Gjøre fast tjenester i Nord-Rana sokn
Kvalifikasjoner
 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum

  God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk 

Personlige egenskaper
 • Engasjement for et inkluderende menighetsliv
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge gode relasjoner
 • Evne til å arbeide med alle aldersgrupper
 • Bidra positivt i prostifellesskapet

Personlig egnethet vil bli vektlagt
For å bli tilsatt må en ha sertifikat og disponere egen bil

Vi tilbyr
 • Et trivelig arbeidsmiljø med mange engasjerte arbeidskollegaer
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 1555 Sokneprest 
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV)

Bokmål er målform i skole og kirke

Annet
Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Det pågår for tiden prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).
Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25.

 

Kontaktinformasjon:

Karianne Egeberg Gullfjell
Prost i Indre Helgeland prosti
 +47 479 74 841
 karianne.egeberg.gullfjell@rana.kirken.no
 
Trine Nordvik Løkås
HR-sjef
 +47 992 33 246
 tl447@kirken.no
Arbeidsgiver Sør-Hålogaland bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Ytteren kirke, Kirkebakken 6, 8614 Mo i Rana
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sør-Hålogaland bispedømme
Tolder Holmers vei 11
8003 Bodø

Arbeidsliv

Til vanns, til lands og i lufta med – i Indre Helgeland

Indre Helgeland er et mangfoldig prosti med vill og vakker natur som strekker seg gjennom innlandet fra Saltfjellet i nord til trønderlagsgrensa i sør – den sørligste delen av Nordland.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger