Konserndirektør Økonomi & finans

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
Bli kjent med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
 

Vi søker konserndirektør innen økonomi og finans, som skal bidra til god drift og videreutvikle virksomhetsområder i sterk vekst.

Arbeidet vil omfatte:

·      Overordnet ansvar for økonomifunksjonen med regnskap og finans, rapportering, økonomioppfølging, budsjetter, likviditet og finansiering

·      Utvikling og oppfølging av styringsparametere

·      Kontraktsoppfølging

·      Risiko og etterlevelse

·      Overvåking av prosjekter og utvalgte aktiviteter

·      Analyser og deltakelse i ulike prosjekter

·      Strategiarbeid 

·      Anbud 

 

Stillingen innebærer stor kontaktflate med ledere og medarbeidere på alle nivåer og innenfor et bredt spekter av fagområder. Leveransene må være godt fundert faglig og oppleves som nyttige både for enhetene og Stiftelsens ledelse. Dette stiller store krav til en respektfull og samarbeidende leder med fleksibel arbeidsstil. 

Vår nye konserndirektør må stå sterkt på egne ben og kunne argumentere basert på faglig kompetanse. Vedkommende må være resultatorientert og systematisk, ha god strategisk forståelse, ha evne til å se sammenhenger og muligheter for forbedringer, være nyskapende, kunne formulere strategier og foreslå tiltak i samspill med linjeledere.

Vi søker en leder med:

·      Erfaring fra ledelse i relevante organisasjoner, eksempelvis fra helse, omsorg og  personalintensive virksomheter med turnus

·      Sterk økonomi- og regnskapsforståelse

·      Utdanning på masternivå

·      Høy integritet og verdiorientering

·      Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

Stillingen inngår i Stiftelsens konsernernledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. 

 
For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rådgiver Kolbjørn Preus på tlf. 404 03 553 eller administrerende direktør Vidar Haukeland på tlf. 982 07 610. Søknader sendes til e-postadressen konserndirektor@lovisenberg.no innen 15. juli.
 

Om arbeidsgiveren

Diakonissehuset Lovisenberg er en ideell diakonal stiftelse som har omfattende virksomhet innenfor helseutdanning, eldreomsorg og sykehusdrift. Stiftelsen eier Lovisenberg diakonale høgskole AS, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS (50 %), Lovisenberg Omsorg med ca. 2000 ansatte, Lovisenberg sykehusapotek AS, Lovisenberg Diakonale Barnehage, Norges eneste oblatbakeri, gjestehus og kantiner/kaféer. Stiftelsen er også involvert i internasjonale prosjekter. En betydelig eiendomsmasse forvaltes og utvikles i tråd med Stiftelsens formål.

Stiftelsen er basert på et diakonalt verdigrunnlag og har et ikke-kommersielt formål. Historien går tilbake til Cathinka Guldberg, som grunnla Diakonissehuset i 1868 og etablerte sykepleierutdanningen i Norge.

I dag er det et bredt spekter av virksomheter som utgjør Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Driften og eierskapet er mangeartet og utgjør samlet et spennende kompetansemiljø.

 

 
 
 
Arbeidsgiver Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg
Kategori Helse, medisin og omsorg
Arbeidssted Lovisenberggata 15 A, 0456 Oslo
Publisert 2022-06-29
Søknadsfrist 2022-07-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger