Studentprest ved Høgskolen Innlandet

Det er ledig stilling som studentprest ved Høgskolen i innlandet (100%), ved studiested Hamar, Elverum, Rena (Åmot), Evenstad og Blæstad. Stillingen som studentprest omfatter de fem studiestedene i Hedmark, der Hamar med 2900 studenter og Elverum med 2400 studenter er de to største. Disse to skal sammen med Rena ha hovedvekten av studentprestens arbeid. Studiestedenes fagområder er førskole og lærerutdanning, naturvitenskap (Hamar), helse- og idrettsfag (Elverum), økonomi, ledelse og administrasjon (Rena), landbruk, skogbruk, økologi (Evenstad/Blæstad). Studentpresttjenesten i Hamar bispedømme omfatter 2 årsverk. Det er ansatt studentprest (100%) i Oppland med ansvar for Høgskolen i Innlandet studiested Lillehammer og NTNU Gjøvik. Studentpresten i Hedmark er den del av kollegafellesskapet i Sør-Østerdal. Studentpresten vil ha en samarbeidsrelasjon med studentpresten i Oppland og være tilknyttet studentprestene i Den norske kirke. Stillingen er under tilsyn av Hamar biskop. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Målform i kirke og skole er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25. Den som tilsettes må framvise politiattest uten anmerkninger..
Arbeidsoppgaver
 • personlige samtaler og veiledning
 • gudstjenester for studenter og annen ungdom
 • initiativ til møtepunkter og dialog om kultur, religion og samfunn
 • kontakt og nettverksbyggende virksomhet i høgskolemiljøet
 • mulighet for undervisning i etikk
 • beredskap ved ulykker og tragiske hendelser
 
Kvalifikasjoner

Cand.theol-grad eller tilsvarende.

Praktisk-teologisk utdanning

 
Personlige egenskaper

Selvstendig.

Initiativrik.

Samarbeidsvillig.

 
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1465 spesialprest
 • Medlemskap Statens Pensjonskasse
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativbestemte godtgjørelser
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i Den norske kirke.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedisrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning for menighetsprester i Den norske kirke.

 

Kontaktinformasjon: 

Eli Bekken, personalrådgiver, 91 84 46 77

Ole Kristian Bonden, prost, 41 50 06 72

 

Arbeidsgiver Hamar bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Elverum
Publisert 2022-07-15
Søknadsfrist 2022-08-14
Stillingstype fast stilling, 100%, Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hamar bispedømme

Hamar
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger