Menighetspedagog/menighetsarbeider 60% vikariat i Østre Halsen menighet

Vår dyktige menighetspedagog i Østre Halsen menighet har permisjon for utlandsarbeid, og i perioden august 2022 til 30. juni 2023 trenger vi en vikar som menighetspedagog/menighetsarbeider innenfor trosopplæring i 60% stilling.

Østre Halsen menighet har en funksjonell arbeidskirke med et aktivt barne- og ungdomsarbeid. Vi søker etter en person som kan videreutvikle og koordinere allerede bestående virksomheter.

Et team av prest, kirkemusiker, menighetspedagoger, kirketjener og menighetsråd skal sammen med frivillige legge til rette for dette.

Menigheten har 4270 medlemmer.

Vi søker en Menighetspedagog/menighetsarbeider som har følgende ansvarsområder:

  • Gjennomføring av trosopplæringstiltak gjennom kirkens barne- og ungdomsarbeid.
  • Delta i konfirmantarbeidet.
  • Oppfølging av frivillige.

Vi ønsker at du: 

  • Kan arbeide i team, og at du samtidig er selvstendig og kreativ.
  • Har evne til å ta i bruk varierende formidlingsformer.
  • Trives sammen med barn og unge og vil bidra til at de skal få lære å kjenne troen.
  • Kan inspirere frivillige til tjeneste.

Kvalifikasjoner: 

  • Relevant utdanning.
  • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
  • Personlig egnethet tillegges vekt.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Det kreves framlegging av politiattest.

Stillingen lønnes avhengig av kvalifikasjoner etter gjeldende kirkelig tariffavtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkeverge Sigrid Kobro Stenrød, epost, tlf. 982 31 305 eller sokneprest Øystein Evensen, epost, tlf. 922 06 150.


Søknadsfrist: 15.08.2022

Tiltredelse snarest, eller etter avtale.

Søknad med CV sendes: kirkevergen@larvik.kirken.no

Arbeidsgiver Larvik kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Larvik
Publisert 2022-07-19
Søknadsfrist 2022-08-15
Stillingstype Vikariat. 60% stilling
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Larvik kirkelige fellesråd

Larvik
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger