Kapellan i Fana prosti - Birkeland sokn

Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Er du på jakt etter spennende utfordringer i et godt kollegafellesskap? Da kan dette være stillingen for deg. 

Vi har ledig stilling som kapellan i Birkeland sokn. Vi søker deg som er en dyktig og engasjert forkynner, som viser arbeidsglede og som ønsker å arbeide med våre satsningsområder; gudstjenester, inkluderende møteplasser og arbeid med barn og unge.

Birkeland sokn består av to menigheter, Birkeland og Sædalen. Birkeland kirke ble bygd i 1878 og har 300 sitteplasser. I kirken avholdes det rundt 80 gudstjenester i året, fordelt på søndager, helligdager og egne dåpsgudstjenester. I Sædalen holdes gudstjeneste på skolen annenhver søndag. I løpet av de neste årene skal det bygges kirke i Sædalen. Gudstjenestene i soknet har gode besøkstall med rundt 130 i begge menighetene. Årlig døpes rundt 140 barn i soknet, mens det forrettes 120 gravferder og 15 -20 vielser. Vi har store konfirmantkull med opptil 200 konfirmanter. For mer info om menighetene, se hjemmesiden vår: https://kirken.no/birkeland-menighet.

Soknerådet arbeider med oppføring av nytt tilbygg ved Birkeland kirke. Sammen med stiftelsen Sesam og andre aktører i nærmiljøet, ønsker vi å være en tydelig samfunnsaktør i lokalmiljøet under overskriften «for et varmere Nesttun».

Soknet har en god, stabil stab og en stor gruppe frivillige medarbeidere. Staben på 15 personer har felles kontorlandskap og består av administrasjonsledere, diakon, to kateketstillinger, kantor og kirkemusiker, kirketjener og ungdomsarbeider. I tillegg er det ansatt menighetspedagog og vertskapsmedarbeider i Sædalen. Kapellanen vil inngå i et lokalt prestekollegium som består av sokneprest, spesialprest med hovedarbeidssted i Sædalen og barne- og ungdomsprest i Sædalen.

Fana prosti strekker seg fra Birkeland i nord til Austevoll og Fusa i sør. Prostiet består av syv sokn. Prosten i Fana prosti samler prestene i prostiet ukentlig til tekstgjennomgang og til konvent to-tre ganger i semesteret. 

Skriftspråket er bokmål.

Opplysningene kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25.

Den som blir ansatt må vise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jf. politiregisterloven § 39 jf. trossamfunnsloven § 20. Søker bør ha førerkort klasse B og bør disponere bil.

Søknad med CV, vitnemål og referanser sendes elektronisk via WebCruiter.

 

Arbeidsoppgaver
 • forrette ulike typer gudstjenester og kirkelige handlinger
 • særskilt ansvar for arbeid med familier, barn og unge
 • beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke
Kvalifikasjoner
 • cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi med praktikum
Personlige egenskaper
 • evne til å formilde evangeliet til ulike aldersgrupper
 • evne til å lytte til menighetens behov
 • evne og vilje til samarbeid
Vi tilbyr
 • lønn etter KA sitt tariffområde
 • pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ
 • særlige regulativmessige godtgjørelser

 

Kontaktinformasjon:

Kristin Sævik Litlere
Prost i Fana prosti
 906 30 687
 
Cathrine Waaler Halstensen
personalsjef
 996 25 480
Arbeidsgiver Bjørgvin Bispedøme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Hardangervegen 152, 5226 Bergen
Publisert 2022-08-03
Søknadsfrist 2022-09-18
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Bjørgvin Bispedøme

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger