Inspektør, inntil 100% fast stilling

Bibelskolen i Grimstad (BiG) er eid av Normisjon og er Norges største bibelskole. Skolen feirer i år 40 års jubileum og har inneværende skoleår 109 studenter fordelt på 7 linjer. BiG er lokalisert i Grimstad med en flott beliggenhet og gode lokaler.

Inspektør er med i skolens lederteam og har medansvar for den faglige og pedagogiske ledelsen av skolen. Noe undervisning, nasjonal/internasjonal reising og sosialpedagogisk arbeid inngår i stillingen, som vil bety noe arbeid også på kveldstid og i helger. Stillingens innhold vil i noen grad bli utformet i lys av ledergruppens samlede kompetanse, og i samarbeid med den som blir tilsatt. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for skolens daglige drift
  • Ulike administrative og driftsrelaterte oppgaver, eksempelvis timeplan, fraværsføring, rapportering og årshjul
  • Undervisning i fellesfag (teologi)
  • Sosialpedagogisk arbeid
  • Personalledelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Skoleerfaring
  • Høyere utdanning med teologi i fagkretsen
  • Erfaring innen undervisning og forkynnelse
  • Gode ferdigheter innenfor personalledelse og administrasjon
  • Strategiske ferdigheter/kompetanse til å videreutvikle skolen

Bibelskolens visjon er «Forvandlede mennesker – en forvandlet verden». Gjennom arbeid med Bibelen, nært kristent fellesskap, veiledning og tjenestepraksis, ønsker skolen å utruste nye generasjoner til liv og tjeneste både nasjonalt og internasjonalt. Vi søker derfor en tydelig, engasjert inspektør med gode samarbeidsevner som brenner for å utruste unge mennesker til kristent liv og tjeneste.

Søkere må identifisere seg med skolens verdigrunnlag og basis, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument for ansatte ved Bibelskolen i Grimstad/Normisjon. I vurdering av søkere vil erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper bli tillagt vekt.

Lønn i henhold til Normisjons lønnsregulativ.

Søknadsfrist: 16. oktober 2022

Tiltredelse etter avtale.

Skriftlig søknad med CV sendes til fungerende rektor Anne Mari Vadset Epost: amv@bibelskolen.no

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med fungerende rektor Anne Mari Vadset, mobil 980 01 818, eller styreleder Kjell Arvid Svendsen, mobil 951 21 570

Arbeidsgiver Bibelskolen i Grimstad
Kategori Utdanning og forskning
Arbeidssted Østerhusmonen 81, 4879 Grimstad
Publisert 2022-09-16
Søknadsfrist 2022-10-16
Stillingstype Inntil 100% fast stilling
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Bibelskolen i Grimstad

Grimstad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger