Kyrkjelydspedagog

Hå kyrkjelege fellesråd

Nærbø kyrkjelyd har som visjon: -Levande tru.
Nærbø er ei bygd i vekst og det bur om lag 8500 personar i soknet. Kyrkjelyden opplever stor tilstrøyming og har arbeid blant born og unge som eit av hovudsatsingsområda.
Kyrkjelyden har eit allsidig arbeid for born og unge, med stor tilstrøyming. Av faste tiltak har ein Babysong, Tweensklubben Mini-Mer, sundagsskule, dåpsskule, dansegrupper m.m.
I tillegg arrangerer kyrkjelyden ulike trusopplæringstiltak som tårnagenter m.m.
Kyrkjelyden held til i Nærbø kyrkje, ei ny og tenleg kyrkje med gode moglegheiter for å drive og vidareutvikle det allereide eksisterande arbeidet ein har. Kyrkjelyden har og eit stort arbeid knytt til digitale medier.
Kyrkjelyden har tilsett dagleg leiar, kyrkjemusikar, sokneprest, kateket, trnusopplærar, kyrkjetenar/vaktmeister, barnehagestyrar, assistent i barnehagen, ungdomsveileder, ungdomsarbeidar og prostiprest.

Vi har ledig 60% fast stilling som Menighetspedagog/ trusopplærar.

 

Arbeidsoppgaver
 • Ha ansvar for trusopplæringstiltak blant born i alderen 0- 13 år, saman med trusopplæringsteamet.
 • Herunder planlegging og gjennomføring av ulike typar aktivitetar og tiltak, som bidreg til at Nærbø kyrkje vert ein stad der borna møter Jesus, blir sett og kjenner seg som ein del av kyrkjelyden.
 • Trusopplæringstiltak med bl.a. barneklubb, tårnagenthelg, sundagsskule, babysong m.m.
 • Moglegheit til å produsera digitale program for born.
 • Oppfølging av frivillige medarbeidarar.
Kvalifikasjoner
Utdanning innan kyrkjeleg undervisning, lærar, barnehagelærar eller annan relevant utdanning/kompetanse/erfaring.
• God kommunikasjons og formidlingsevne i møte med born og ungdom.
• Tilfredsstillande Barneomsorgsattest må fremleggjast før tiltreding
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Du må kunne arbeide planmessig åleine og i team saman med resten av staben og frivillige.
 • Du må trivast med born.
 • Du kan ta initiativ, vere kreativ, strukturert og du vågar å gå nye vegar.
 • Personleg egnetheit vil bli sterkt vektlagt.
 • Du er medlem av Den norske kyrkja.
Vi tilbyr
 • Varierte arbeidsoppgåver og innflytelse over eigen arbeidssituasjon.
 • Lønn i tråd med KAs tariffavtale
 • Medlemsskap i KLP
 • Kontorfellesskap på kyrkjekontoret i Nærbø kyrkje.
 • Oppstart etter nærare avtale.
 • Kvelds- og helgearbeid må påreknast

 

Kontaktinformasjon:

Svein Olav Nesse
kyrkjeverje
 92022874
 
Gunnar Åreskjold
Dagleg leiar
 90763905
Arbeidsgiver Hå kyrkjelege fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Store Ring 53, 4365 Nærbø
Publisert 2022-10-20
Søknadsfrist 2022-11-20
Stillingstype Fast, 60%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Hå kyrkjelege fellesråd

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger