Kirkeverge Vestre Toten

Vestre Toten kirkelige fellesråd

Vestre Toten kirkelige fellesråd har ledig stilling som Kirkeverge i 100 % stilling. Fellesrådet driver sin virksomhet i 3 sogn og har ansvaret for 3 kirker og 4 gravplasser. Fellesrådet har 18 ansatte som dekker kirke- og gravplassdrift, administrasjon, kirkemusikk, trosopplæring og diakoni. Fellesrådet forvalter et budsjett på om lag 14 millioner kroner. Vestre Toten kommune har vel 13 000 innbyggere. Sammen med kommunen er det utviklet gode relasjoner og det er et nært samarbeide på flere områder. Dette er nedfelt i en tjenesteytingsavtale som skaper trygghet og forutsigbarhet for begge parter.
Fellesrådene i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten utgjør Toten prosti. Kirkevergene og prosten har et nært samarbeid med regelmessige ledermøter for samkjøring og kompetanseheving innen dagens to arbeidsgiverlinjer.

 

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse og videre utvikling av fellesrådets virksomhet
 • Forvaltning av gravferdsloven
 • Utøvelse av arbeidsgiveransvar overfor fellesrådets ansatte
 • Økonomiansvar for fellesrådets virksomhet
 • Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av fellesrådets bygg
  og eiendommer
 • Ivareta kirkens interesser og samarbeid overfor kommunen
 • Være synlig representant for kirken i møte med offentligheten
  og media
 • Saksbehandler, tilrettelegging og sekretær for fellesrådet og
  andre utvalg
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Kompetanse/erfaring innen administrasjon, økonomi og
  personalledelse
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering
 • Kunnskap om og erfaring fra endringsledelse
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å lede, se, inspirere og utvikle medarbeidere
 • Personlig egnethet
 • Medlemskap i Den norske kirke
Vi tilbyr
 • En utfordrende og interessant stilling sammen med
  kvalifiserte og gode medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Søkere bes om å oppgi referanser i søknaden. Søkere må disponere egen bil i tjenesten. Søknadsfrist 25.oktober. Søknad sendes digitalt fra annonsen på kirkejobb.no. Spørsmål om stillingen kan stilles til Kirkeverge Gunnstein Endal, mobil 920 42 659 og rådgiver Åge Petter Christiansen, mobil 900 99 800.

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Eventuelt ønske om å bli unntatt fra denne listen må grunngis i søknadsportalen, og du vil uansett få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

 

Kontaktinformasjon:

 

Gunnstein Endal
Kirkeverge
 920 42 659
 
Åge Petter Christiansen
Rådgiver
 900 99 800
Arbeidsgiver Vestre Toten kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkevegen 4, 2830 Raufoss
Publisert 2022-09-30
Søknadsfrist 2022-10-25
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Vestre Toten kirkelige fellesråd
Kirkevegen 4
2830 Raufoss
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger