Seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring

Har du lyst på en spennende lederstilling i Den norske kirke?

Vi søker en utviklingsorientert leder som kan løfte og videreutvikle kirkens arbeid med barn og unge. Avdelingen for kirkefag og økumenikk består av fire seksjoner: diakoni og samfunn, barn, unge og trosopplæring, økumenikk og dialog, og gudstjeneste og kultur. Seksjonssjef for barn, unge og trosopplæring er en viktig bidragsyter inn i hele avdelingens portefølje. Seksjonssjef leder et tverrfaglig team på 5 medarbeidere med ansvar for faglig utviklingsarbeid, digital fagformidling, Ungdommens kirkemøte, rekruttering til kirkelig utdanning, faglige nettverk, og møtepunkt med barne- og ungdomsorganisasjonene og andre aktører.

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede, koordinere og videreutvikle kirkens arbeid med barn og unge
 • Tilrettelegging av ungdomsdemokratiet i Den norske kirke
 • Arbeide for økt rekruttering til kirkelig utdanning   
 • Fagutvikling i samarbeid med interne og eksterne aktører  
 • Utredningsarbeid og saksbehandling  
 • Personalansvar og budsjettansvar 
Kvalifikasjoner
 • Mastergrad eller tilsvarende innen kirkefag, samfunnsfag eller pedagogikk  
 • God kjennskap til kirkelig undervisning og Den norske kirkes arbeid for barn og unge
 • Erfaring med barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke 
 • Erfaring eller utdanning innen ledelse vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må være medlem i Den norske kirke 
Personlige egenskaper
 • Utviklingsorientert
 • Evne til strategisk arbeid  
 • Selvstendighet og kreativitet
 • Gode samarbeidsevner  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1211 seksjonssjef.
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Jan Christian Kielland

Avdelingsdirektør
 992 32 136
 jk856@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1 -3, 0151 Oslo
Publisert 2022-10-03
Søknadsfrist 2022-10-23
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger