Daglig leder

Grimstad kirkelige fellesråd

Grimstad er ett av fire sokn i Grimstad og søker nå ny daglig leder da vår eksisterende daglig leder går over i annen stilling internt. 

Grimstad sokn har ca 4000 medlemmer og en av Norges største trekirker. Der er mange aktiviteter og kirken er også en populær kulturscene for både konserter og kunst.
Staben består av daglig leder, kantor, menighetspedagog og sokneprest. I tillegg er det tilknyttet en diakon i full stilling. Staben er samlokalisert med fellesrådsstaben i Avior-gården, midt i Grimstad sentrum.
Stillingen som daglig leder inngår i kirkevergen sitt lederteam, sammen med ytterligere to daglig ledere, regnskapssjef og administrasjonsleder.

Den utlyste stillingen består av en 80% fast stilling, hvorav 60% er daglig ledelse og 20% er HMS koordinator og sekretær i AMU for hele fellesrådsområdet. I tillegg kan dette kombineres med en 20% prosjektstilling over to år, på ett av menighetens satsingsområder: Tweens-arbeid eller frivillig koordinator el. - etter nærmere avtale med menighetsrådet.

 

Arbeidsoppgaver
 • Daglig ledelse av menighetens arbeid, samt lede stabsmøter
 • Være saksbehandler og sekretær for menighetsrådet
 • Forberede menighetsrådets møter og følge opp rådets vedtak
 • Føre menighetens regnskap og utarbeide budsjettforslag, i samarbeid med øknomiavdelingen
 • Koordinere planer for gudstjenester, andre kirkelige handlinger og utleie av kirken
 • Utstede attester, føre E-kirkebok, medlemsregister, sentralbord mv.
 • Sørge for menighetens arkiv og andre administrative oppgaver
 • Bistå med å rekruttere og følge opp frivillige og givere
 • (20%) HMS koordinator for fellesrådet; sekretær til AMU, lede vernerunder, følge opp tiltaksplaner 
 • Tillegg (20%) - etter avtale; Tweens arbeid (4.-7. klasse) eller frivilligkoordinator
Kvalifikasjoner

Vi søker etter en som har:

 • Erfaring og engasjement for menighetsarbeid
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra kontoradministrativt arbeid
 • Gode IT kunnskaper
 • Kunnskap og erfaring om økonomi og regnskap
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Evne til å utvikle kontaktnett i og utenfor menigheten
Personlige egenskaper
 • Kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • Være utadvendt og tjenestevillig
 • Evnen til å koordinere og lede andre
 • Det er en fordel om du er aktiv i menighetslivet

Stillingen har i dag ikke personalansvar for staben, men det kan bli aktuelt på sikt.

Den som ansettes må være medlem i Den norske kirke

Vi tilbyr
 • En spennende og selvstendig stilling med bred kontaktflate mot menighet, frivillige og stab
 • Fleksibel arbeidstid i kombinasjon med noe kveldsarbeid
 • Gode rammer for opplæring og faglig utvikling
 • Ryddige lønnsforhold, konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning (KLP)

 

Grimstad kirkelig fellesråd er felles forvaltningsorgan for de fire soknene i Den norske Kirke i Grimstad kommune.

Fellesrådet har også ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene i kommunen og er arbeidsgiver for over 50 ansatte.

Fellesrådet drifter også to menighetsbarnehager på vegne av Fjære sokn og Landvik sokn. De fire soknene er Eide, Landvik, Grimstad og Fjære, med litt over 17.000 medlemmer.

Menighetene har stor aktivitet og et omfattende frivillig arbeid.

 

Kontaktinformasjon:

Anton Alexander Håkon Paul
Kirkeverge
 9769727
 alexander@grimstad.kirken.no
 
Synnøve Espeland
Daglig leder
 370 90 122
 se@grimstad.kirken.no
Arbeidsgiver Grimstad kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bark Silas' vei 5, 4876 Grimstad
Publisert 2022-10-04
Søknadsfrist 2022-10-16
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Grimstad kirkelige fellesråd
Bark Silas vei 5
4876 Grimstad
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger