Sokneprest Kvæfjord

Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Kvæfjord sokn, og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet. 
Stillingen har Kvæfjord sokn som særskilt tjenestested og  Trondenes prosti som tjenestedistrikt.

Soknepresten inngår i et planleggingsområde for prestetjenesten i Kvæfjord, Ibestad og Harstad kommuner unntatt Sandtorg sokn i Harstad, og har hovedansvar for prestetjenesten i Kvæfjord sokn. Trondenes prosti er tjenestedistrikt. Trondenes prosti består av 5 kommuner og 13 sokn. Der er til sammen 10,5 menighetsprester, prost og ca 50 øvrige ansatte.

Kvæfjord sokn sammenfaller geografisk med Kvæfjord kommune, som har ca 3000 innbyggere hvorav ca 2400 er kirkemedlemmer. Menighetsrådet har ansatt 80 % kirkeverge, 100 % diakon, 80 % kantor og til sammen 92 % kirketjener/kirkegårdsarbeider fordelt på to kirker. De to kirkene er Kvæfjord kirke, som er hovedkirka på kommunesenteret Borkenes, og Langvassbukt kirke. Menighetens kontorer ligger i menighetshuset, som ligger ved sida av Kvæfjord kirke.

Soknet er delt i to av Gullesfjorden, med fergeforbindelsen Refsnes-Flesnes. Kvæfjord kommune har omsorg for mange som tidligere bodde i en sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede (Trastad gård). Kommunen er også kjent for hage- og landbruk. Borkenes-området danner et felles bolig- og arbeidsmarked med Harstad, da det er bare 18 km fra sentrum til sentrum. Det er 56 km til Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Fra Harstad går det hurtigbåt til Tromsø. De videregående skolene på Borkenes og i Harstad har de fleste utdanningsprogrammene og UiT Norges arktiske universitet er etablert med campus i Harstad.

Menighetens motto er: «Kvæfjord menighet – sammen i tro, håp og kjærlighet.» Dette danner utgangspunkt for menighetens planer. Pr. år døpes det ca 20 personer, ca 25 konfirmeres, ca 25 gravlegges, og det vies ca 5 par. Det er forordna 40 gudstjenester pr. år.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som blir tilsatt må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil. 
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
 • Ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Mulighet til tre måneders studiepermisjon hvert femte år.
 • Det gis tilbud om  arbeidsveiledning. Det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Arne Bernt Håkonseth
Prost
 415 74 644
 
Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kvæfjord kirke, Kirkevegen 15, 9475 Borkenes
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger