Sokneprest i Kvænangen sokn

Nord Troms prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig stilling som sokneprest i Kvænangen sokn og søker en samlende folkekirkeprest som kan ivareta alle i soknet.
Stillingen har Kvænangen sokn som særskilt tjenestested og Nord-Troms prosti som tjenestedistrikt.

Soknet betjenes av sokneprest, daglig leder/kirkeverge/kirkegårdsarbeider i 85% stilling, kirketjener i 42% stilling og organist i 85% stilling. Det er til sammen 8 prester i prostiet, de møtes jevnlig ca. 1 dag hver måned til sosialt, faglig og åndelig fellesskap. Sokneprest har et godt kontor på kommunehuset sammen med blant andre kirkevergen, og det er godt samarbeidsklima med kommunen.

Oppslutningen om gudstjenester og kirkelige handlinger er god, og samarbeidet med skoler og barnehager fungerer godt. Det er skolegudstjeneste hver jul, og barnehagen inviteres til samling i kirken før hver jul og hver påske. Vi søker derfor etter en prest som kan trives med en bred, folkelig kontakt, og som kan være prest for alle aldersgrupper.

Den luthersk-læstadianske bevegelse (Lyngenretninga) har preget menighetslivet i Kvænangen fra gammelt av. Det avholdes jevnlig forsamling i hjem og kirkestue, og om sommeren er det kirkestevner. I gudstjenester brukes lokal grunnording fra 2012, og salmebøkene Landstads reviderte og Norsk Salmebok (1985). Soknepresten må ha vilje og evne til å samarbeide med ulike grupper i menigheten.

I Kvænangen er det til sammen 6 prekensteder og 3 kirkegårder. Hovedtyngden av gudstjenestene forrettes i Sekkemo kirke og Burfjord kirke som er restaurertog modernisert. I tillegg ligger Skorpa kirke fra 1850 på øya Skorpa der det etterstrebes en gudstjeneste i året. Det er videre enkeltgudstjenester på øya Spildra, i Kvænangsbotn og i Jøkelfjord. Det er også andakt/gudstjeneste på Gargo sykestue og sykehjem hver andre uke.

Kvænangen sokn er geografisk identisk med Kvænangen kommune. Kvænangen, med kommunesenteret Burfjord, ligger helt nord i Troms og har rundt 1250 innbyggere. Kommunen har en storslått natur fra kyst og fjordlandskap og til områder med skog, fjell og vidde. Her er det fantastiske muligheter for jakt, fiske og friluftsliv både sommer og vinter. I Burfjord ligger bl.a. kommunehuset med kirkekontor, skole, barnehage, helsesenter og butikker. Barnehagen i Burfjord er nesten helt ny og i 2019 sto den nye barne- og ungdomsskolen ferdig.  Kommunen ligger rundt èn times kjøring fra Alta med gode fasiliteter som flyplass, badeland og kjøpesenter. Det er også en times kjøring til Nordreisa, hvor en også finner flere butikker og restauranter.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort selv om søkerne ber om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste.
Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest jmf politiregisterloven)

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Oppgaver i medhold av Tjenesteordning for menighetsprester
 • Delta i bispedømmets beredskapsordning
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet. Eller annen utdanning godkjent av DNK som er likestilt med cand.teol.
 • Personlige egenskaper og faglig kompetanse vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
 • Ha evne til å inspirere og motivere
 • Kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter.
 • Bidra inn i prostifellesskapet
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest.
 • I tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert tredje år.
 • Lære om  samisk og kvensk språk og kultur.
 • Det gis tilbud om arbeidsveiledning, det forventes at den som tilsettes tar imot et slikt tilbud.
 • En ekstra uke permisjon med lønn pr år.

Kvænangen kommune omfattes av virkemiddelordningen for Nord-Troms og Finnmark, dvs. spesielle skatteregler og nedskrivning av studielån og fra aug. 23 gratis barnehage. Se www.tiltakssonen.no for å finne ut hvilke regler som gjelder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder, og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Svenn Arne Nielsen
Prost
 92673399
 
Audun Sæbø
Personalsjef
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9161 burfjord
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger