Prost i Trondenes

Trondenes prosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Vi har ledig en spennende lederstilling som prost i Trondenes prosti og søker en samlende folkekirkeprost som kan ivareta alle i prostiet. 

Trondenes prosti består av kommunene Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund. Det er 13 sokn i prostiet og 11 prestestillinger i tillegg til prosten. Prosten har 25% administrativ støtte.

Prosten skal lede og utvikle prestetjenesten i prostiet. Prosten bistår i biskopens tjenesteutøvelse og gjør selv tjeneste som menighetsprest slik biskopen fastsetter.

Vi ser etter en prost som kan ta vare på mangfoldet i bispedømmets nest største by og som kan jobbe strategisk med prestetjeneste frem mot fremtidens kirke. 
Prosten må samarbeide tett med fellesrådene og kirkevergene i prostiet. Dette er særlig viktig i arbeidet med ny kirkeordning, det er etablert et uformelt lederforum for prost og kirkeverger, som også jobber med  fagutvikling for alle kirkelige ansatte.

Prosten er en del av staben i Trondenes sokn og gjør ellers menighetstjeneste slik biskopen fastsetter.
Prosten er medlem av Harstad kirkelige fellesråd.

Det arbeides med utvikling av Trondenes kirkested som pilegrimsmål i ramma av ei offisiell pilegrimsled, og prosten vil ha ei aktiv rolle i dette arbeidet.

Nord-Hålogaland bispedømme er opptatt av mangfold blant våre ledere og mener dette styrker oss i vårt oppdrag.
Vi oppfordrer kvinner til å søke på stillinger hos oss!

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest(barneomsorgsattest jfr politiregisterloven).

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.

 

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgaver i henhold til tjenesteordning for proster
Kvalifikasjoner
 • Den som ansettes må ha rett til å bruke tittelen candidata/candidatus theologiae og innenfor eller utenfor denne graden ha fullført praktisk-teologisk utdanning ved, eller godkjent av, et norsk teologisk fakultet
 • Personlige og faglige egenskaper vil bli vektlagt
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Lederutdanning og dokumentert ledererfaring vil bli tillagt vekt.
 • Det er en forutsetning at den som tilsettes behersker relevante dataverktøy
 • Det er ønskelig at den som blir tilsatt har førerkort klasse B og disponerer bil.
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • God evne til tverrfaglig samarbeid og teambygging.
 • Evne til å Inspirere andre.
 • Gode kommunikasjonevner
 • Kunne samarbeide med alle ansatte og frivillige
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 0933 prost
 •  tillegg til lønnen kommer særlige regulativmessige godtgjøringer
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Tre måneders lønnet studiepermisjon hvert femte år
 • 1 uke ekstra fri med lønn(Nord-Norge uka)
 • Prosten deltar i arbeidsveiledning sammen med øvrige proster i bispedømmet. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Anne B. Skoglund
Stiftsdirektør
 97176580
 as525@kirken.no
 
Olav Øygard
Biskop
 97016087
 oo939@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kirkekontoret i Harstad, Storgata 5, 9405 Harstad
Publisert 2022-12-23
Søknadsfrist 2023-01-31
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger