Kirkemusiker/trosopplærer Svalbard kirke

Tromsø domprosti, Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Det er ledig vikariat 1.3.-31.12.2023 med ansvar for trosopplæring og kirkemusikk i Svalbard sokn.
Stillingen har Svalbard sokn som særskilt tjenesteområde.

Svalbard Kirke er verdens nordligste kirke. Den har som oppgave å betjene alle som oppholder seg på øygruppa, uavhengig av nasjonalitet og kirketilhørighet. Det er 52 nasjoner representert i Longyearbyen, i en befolkning på 2300.

Svalbard kirke er en utpreget folkekirke. Kirken har en viktig posisjon, og er godt etablert som en del av lokalsamfunnets kulturliv. I tillegg til kirkelige handlinger rommer kirken flere aktiviteter som babysang, barnekor, konfirmantarbeid, speiderarbeid, temamøter, konserter og sosiale kvelder i peisestua.

Kirken har et Johannus Rembrandt 350 digitalt kirkeorgel med tre manualer, 65 stemmer. I tillegg har vi digitalt flygel fra Yamaha, N3X. Kontorene er godt utstyrt. Les mer om kirkens virksomhet: svalbardkirke.no

Det bor mange barn og unge i Longyearbyen. Det er to barnehager, grunnskole og videregående skole. I tillegg er det et universitetssenter, UNIS, med både norske og utenlandske studenter og Svalbard Folkehøgskole KFUK-KFUM.

Det er gode servicetilbud, blant annet sykehus, bibliotek, kino, idrettshall / svømmehall. Fritidsaktivitetene er mange og varierte og mulighetene for naturopplevelser er unike.

Svalbard sokn har utarbeidet egen trosopplæringsplan.

Hovedoppgaver for stillingen er konfirmantarbeid i samarbeid med soknepresten og kirkens barne- og ungdomsarbeid, samt samarbeid med skole og barnehage.
I stillingens ansvarsområde som kirkemusiker, er hovedoppgaven knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger, samt være dirigent for kirkens kor.

Den som ansettes vil delta i daglig drift og inngå i kirkens beredskapsarbeid. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid, samt besøk til andre bosetninger.

Den kirkelige betjeningen består av en tett samarbeidende stab bestående av sokneprest, diakoniarbeider og trosopplærer/kirkemusiker. Kirken har ikke et menighetsråd, men et rådgivende organ i et folkevalgt lokalt kirkeråd.

Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli
offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Den som tilsettes i stillingen må framvise tilfredsstillende politiattest.

Vi ber om at referanser oppgis i søknaden.   

 

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for konfirmantarbeidet i samarbeid med soknepresten
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Dirigent Polargospel og Polarknøtter
 • Samarbeid skole og barnehage
 • Kirkemusiker ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Delta i kirkens daglige drift og beredskapsarbeid
 • Andre oppgaver som ligger naturlig til stillingen 
Kvalifikasjoner
 • Vi søker en person med utdanning innenfor musikk, pedagogikk og kristendom/teologi.
 • Det er en forutsetning at søkere har musikalsk erfaring og kan spille orgel eller piano.
 • Realkompetanse vil bli vektlagt
 • Søker må opplyse om hun/han behersker norsk og engelsk.
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Det forutsettes at den som blir tilsatt har førerkort klasse B
 • Det vil være aktuelt å bære våpen ved opphold utenfor Longyearbyen.
Personlige egenskaper
 • Ha gode samarbeidsevner og være fleksibel,
 • Ha en trygg personlighet
 • Kunne bidra positivt inn i det faglige og miljøskapende arbeidet.
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med alle ansatte og frivillige.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver. 
 • I tillegg til lønnen kommer polartillegg tilsvarende kr 39 055 pr år.
 • Pensjonsinnskudd i Statens Pensjonskasse
 • Til stillingen hører fri møblert bolig, telefon dekkes etter fastsatte regler.
 • Skattesatsene for Svalbard er for tiden 16 %, inklusiv folketrygdavgift.
 • En årlig hjemreise til bosted på fastlandet.
 • Flytting dekkes etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v.

 

Kontaktinformasjon:

Audun Sæbø
Personalsjef
 40311820
 an887@kirken.no
 
Siv Limstrand
Sokneprest Svalbard
 92200170
 sl474@kirken.no
Arbeidsgiver Nord-Hålogaland Bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted 9170 , Svalbard og Jan Mayen
Publisert 2023-01-17
Søknadsfrist 2023-02-01
Stillingstype Vikariat, 100% heltid
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nord-Hålogaland Bispedømme
Haakon den VIIs gate 5
9258 Tromsø

Arbeidsliv

Der hav og himmel møtes

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger