Generalsekretær

Det Norske Diakonforbund (DNDF) ble stiftet 14. oktober 1915. Forbundet har som formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Videre arbeider forbundet for å fremme diakoni i kirke og samfunn og samarbeider med andre organisasjoner der dette er naturlig. Sekretariatet holder til i Kirkens Hus (Rådhusgata 1-3) og består av ett årsverk (generalsekretær i 100% stilling). Det er tett og utstrakt samarbeid med Presteforeningen (PF) og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) som begge er lokalisert i samme etasje. Forbundet er medlem i hovedorganisasjonen Unio.

Vil du være med å løfte fram diakonen og diakonien i kirke og samfunn?

 

 

Da er du personen vi er på jakt etter. Vår generalsekretær går av høsten 2023 og vi søker hans etterfølger.

Generalsekretæren har det daglige ansvaret for forbundets virksomhet, herunder videreutvikle forbundet og relasjonene til sentrale samarbeidspartnere. Stillingen rapporterer til sentralstyret.

Vi søker en person med initiativ, kreativitet og gjennomføringskraft. Ønsket tiltredelse: 1.september.

 

Ansvarsområder

 • Drifte kontoret, herunder økonomi- og medlemsregisteroppfølging, og løpende planarbeid
 • Sekretær og saksforberedelse til sentralstyret, landsstyret (årlig møte) og generalforsamling (møte hvert 3.år) samt følge opp vedtak
 • Sentrale forhandlinger
 • Tett dialog og aktiv samhandling med stiftene v/stiftslederne
 • Rådgivning til medlemmene
 • Synliggjøre og tydeliggjøre forbundets virksomhet og merkevare i det offentlige rom
 • Kommunikasjon internt og eksternt gjennom ulike digitale plattformer

 

Vi ønsker en generalsekretær som er

 • Tillitsskapende, trygg og en god relasjons- og nettverksbygger
 • Strategisk, proaktiv og løsningsorientert
 • God til å kommunisere, - både skriftlig og muntlig
 • Har digital kompetanse
 • Erfaring med bruk av sosiale medier
 • Engasjert, - med evne til å inspirere og motivere
 • Selvstendig og strukturert

 

Vi søker en person med diakonutdanning. Stillingen krever at man har gode samarbeidsevner, er fleksibel, og har kjennskap til kirken som organisasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det pågår samtaler med PF og KUFO for å utforske mulighetene for tettere samarbeid, evt samorganisering. Søkere må derfor være åpne for at det kan bli organisasjonsendringer.

Arbeidssted: Oslo (Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3). Noe reising må påregnes.

Lønn etter avtale.

Fullstendig søknad med CV sendes Headvisor.

For nærmere informasjon, kontakt Kristin Haugen i Headvisor, tlf: 971 55 441 eller forbundsleder Asbjørn Sagstad, tlf: 952 17 572

Søknadsfrist: 15.februar 2023  

Arbeidsgiver Det norske Diakonforbund
Kategori Kultur, idrett og organisjoner
Arbeidssted Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo
Publisert 2023-01-19
Søknadsfrist 2023-02-15
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Det norske Diakonforbund
Rådhusgata 1
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger