Daglig leder i Tiller og Klæbu menigheter

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Stillingen som Daglig leder menighet er organisatorisk plassert i avdeling Kirkeliv og har Avdelingsleder Kirkeliv som nærmeste leder. Sammen med åtte øvrige Daglig leder menighet og Avdelingsleder utgjør gruppen det totale lederskapet i Avdeling Kirkeliv. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig nyopprettet 100 % fast stilling som daglig leder i menighetene Klæbu og Tiller. Menighetene omfatter til sammen i størrelsesorden 15 000 medlemmer i Den norske Kirke, med to kirkebygg og to menighetskontor. Menighetene har til sammen 12 ansatte som daglig leder vil få delegert arbeidsgiveransvar for. I tillegg er det tre hele prestestillinger i menighetene.

Både Klæbu og Tiller har en ung befolkning med mange barnefamilier, noe aktivitetene i begge menighetene bærer preg av. Stabene i begge menighetene består av kateket, diakon, organist, menighetspedagog og kirketjenere, i tillegg til prestene.

Menighetene skal være lokalkirke der folk er, midt i en pulserende hverdag. Daglig leder vil med myndighet delegert fra Kirkelig fellesråd og menighetsrådene få et medansvar for å utvikle menighetene til enhver tid å være relevante samfunnsaktører.

For mer informasjon se menighetenes hjemmesider.

 

Arbeidsoppgaver

Daglig leder av menighetene Klæbu og Tiller vil sammen med prestelinjen og menighetsrådene ha ansvaret for å lede og utvikle tjenestetilbudet i de to menighetene. Daglig leder inngår i ledergruppe med daglig ledere i tilsvarende stillinger, og har Avdelingsleder Kirkeliv som sin nærmeste personalleder og overordnede.

Hovedarbeidsområder:

 • Ansvarlig for ledelse og utvikling av de ansatte i soknene med unntak av prestene
 • Bidra til godt og respektfullt samarbeid med prost, sokne-prester, menighetsråd, nærmeste overordnede og andre ledere
 • Utvikle og bevare et trygt og helsefremmende fysisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • God økonomiforvaltning og -styring ut fra delegerte budsjett-rammer fra Kirkelig fellesråd
 • Bidra til at menighetsrådenes virksomhetsansvar blir ivaretatt, og strategi realisert
 • Koordinere menighetens aktiviteter, involvere og sikre god informasjonsflyt til alle
 • Rapportere til Avdelingsleder Kirkeliv og menighetsrådene
Kvalifikasjoner
 • Utdanning innen relevant fagkrets på høyskole- eller universitetsnivå
 • Dokumentert ledererfaring er et krav, erfaring med endrings- og utviklings-prosesser er ønskelig
 • Relevant yrkeserfaring kan til en viss grad, kompensere for manglende formell kompetanse
 • Gode referanser som personalleder forventes
 • God innsikt i og erfaring med økonomi og økonomistyring
 • Erfaring fra administrasjon og offentlig saksbehandling er ønskelig
 • God forståelse og kunnskap om Den norske kirke og dens organisering forventes
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og ansvarlig.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Flink til å veilede og inspirere sine medarbeidere
 • God på å kommunisere på norsk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
Vi tilbyr
 • En lederstilling med spennende og varierte arbeidsoppgaver i en lokalkirke som er opptatt av å være en relevant samfunnsaktør
 • Gode muligheter til personlig utvikling og kompetansebygging
 • et lederskap på byplan som har lyst til å lykkes sammen
 • Lønn etter avtale og offentlige pensjons- og forsikringsordninger
 • Kompetente og motiverte medarbeidere

Den som blir tilsatt må være medlem av Den norske kirke, og forplikte seg til å virke i henhold til Den norske kirkes tros- og verdigrunnlag.

 

Klæbu kirkekontor
Vikingvegen 8
7540 Klæbu
Norge
 Åpne veibeskrivelse

 

Tiller menighetssenter
Romemyra 66
7091 Tiller
Norge
 Åpne veibeskrivelse
 

Kontaktinformasjon:

Inger Helen Nygård
Avdelingsleder Kirkeliv
 92810420
 in472@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Trondheim
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Vikingvegen 8, 7540 Klæbu og Romemyra 66, 7091 Tiller
Publisert 2023-01-24
Søknadsfrist 2023-02-12
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger